Skumparp 1:4 (Avregistrerat nummer)

Adress Rönåsvägen 381
Aktuell period 1822 -1971
Areal 7/128 mantal
Ursprung Skumparp 1:1
Nya nummer Skumparp 1:21 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Fastigheten bildades vid det laga skiftet 1827. Elna var dotter till Per Månsson och hans hustru Kjerstina Persdotter. Hon får gården i arv när hennes fader avlider 1816.

Källa: Lantmäteriet

Området som tillhör Skumparp 1:4 vid det laga skiftet 1827 är markerat med “C”.

1971 sker en sammanslagning av fastigheterna Skumparp 1:4, 1:11 och 1:12 med en ny
beteckning Skumparp 1:21.

 

 

Skumparp 1:4 och 1:12

Källa: Skånes bebyggelse, del 1, ca 1955

Bilden till höger var införd i boken “Skånes bebyggelse” i mitten av 1950-talet tillsammans med följande text:

Postadress: Vollsjö

“Areal: 18,4 hektar, varav 12 hektar åker, mulljord på lerjord och grusbotten. Tax.-v. 36500. Djur: 1 häst, 9 kor, 7 ungdjur, 45 svin. Mangårdsbyggnad ombyggd 1954, siporex under eternittak, 2 rum, 1 hall, kök, elljus, elkraft, vatten, avlopp. Ladugård av siporex under eternittak. Nuvarande arrende tillträddes 1955. Ägare: Viktor Nilsson. Arrendator: Erik Gustav Bengtsson, född 19 maj 1922, son till Emil Bengtsson och Emma född Andersson, gift med Britta Ingegärd, född 29 maj 1926, dotter till Ola Persson och Anna, född Persson. Barn: Sven-Erik född 1950, Bengt Evert född 1953.”

 

 

 

Källa: kartbild.com

Fastigheten Skumparp 1:4 ses på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till höger som nummer 2 och här under på den ekonomiska kartan från 1975 ses fastigheten med sin beteckning 1:4.

Källa: kartbild.com

Källa: kartbild.com

Här till höger är en satellitbild över fastigheten Skumparp 1:4. Det man kan konstatera är att på kartan från 1910 fanns bostaden längst österut på fastigheten medan man på kartan från 1975 och satellitbilden är denna fastighet borta och en fastighet har byggts längs Rönåsvägen.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1982 - Kerstin Eklund och Jan Anders Sturesson
10 augusti 1971 - 1982 Per Sture Persson och Evy Birgit Adela Persson, född Nilsson (köp)
29 april 1971 - 10 augusti 1971 Staten genom lantbruksnämnden (köp)
2 juli 1970 - 29 april 1971 Dödsbodelägarna efter Bernhard Viktor Nilsson (bouppteckning)
17 oktober 1953 - 2 juli 1970 Bernhard Viktor Nilsson och Anna Maria Nilsson (skifteshandling)
25 augusti 1952 - 17 oktober 1953 Dödsbodelägarna efter Anna Maria Nilsson (bouppteckning)
4 februari 1939 - 25 augusti 1952 Bernhard Viktor Nilsson och Anna Maria Nilsson (köp)
8 april 1904 - 4 februari 1939 Nils Persson i Skumparp
20 oktober 1851 - 8 april 1904 Pehr Hansson och Elna Bengtsdotter
31 augusti 1838 – 20 oktober 1851 Dödsbodelägarna efter Hans Månsson (bouppteckning)
25 januari 1822 – 31 augusti 1838 Hans Månsson och Elna Pehrsdotter (fastebrev 25 januari 1822)

Bilder

Källor

KällaÅr
12-FRÄ-251829