Skumparp 1:19 (aktuellt nummer)

Adress Rönåsvägen 356
Aktuell period 1934 -
Areal 2,54 hektar
Ursprung Skumparp 1:12 avregistrerat nummer

Beskrivning

Källa: hitta.se

Fastigheten bildades som en avstyckning från Skumparp 1:12 1934.

Källa: kartbild.com

På den ekonomiska kartan från 1975 ses fastigheten med beteckningen 1:19.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
Sven Blomqvist (köp)
12 maj 1976 - Knut Olof Allan Andersson (köp)
9 januari 1976 - 12 maj 1976 Dödsbodelägarna efter Astrid Svensson (bouppteckning)
10 september 1947 - 9 januari 1976 Astrid Svensson (köp)
27 juli 1946 - 10 september 1947 Sven Olsson. (skifteshandling)
21 september 1942 - 27 juli 1946 Sven Olsson och Bertha Olsson, född Nilsson (köp)
17 juli 1939 - 21 september 1942 Anders Lassesson (köp)
14 juli 1934 - 17 juli 1939 Lennart Bernhard Schöld och Ellen Göthilda Schöld, född Persson (avstyckning)

Övrigt

Ur ” Liv och leverne i Frenninge socken”

“Denna mark om ca fem tunnland lät Nils Persson år 1934 avstycka från sin fastighet (1:12) åt
sin husföreståndarinnas dotter Ellen och hennes man Lennart Sköld. Lennart var
murarmästare och byggde upp en ny gård.

Anders Lassesson från Rönås byter lantbruk 1938 med Sköld och flyttar till Skumparp. Han är
då änkeman och har två söner Nils och Stig.

1942 ägs och brukas gården av Sven Olsson.

Astrid Svensson köper gården 1947 till sina föräldrar Frans och Anna Svensson. Deras gård i
Starrarp har eldhärjats vid en tröskbrand. Vid deras frånfälle flyttar Astrid hem och dödsboet
efter henne säljes till Allan Andersson.”

Astrid Svenssons

Rönåsvägen 356

Skumparp 1:19

 

Ägare År Kommentar
Lennart Sköld ohh Ellen
Anders Lassesson Han var far till Stig och Nils Lassesson i Bjälkhult
Sven Olsson 1946
Astrid Svensson 1947 Hennes föräldrar Frans och Anna Svensson bodde på gården.
Allan Andersson 1976-2008
Sven Blomqvist

Nils Persson (rivna gården mittemot Sturessons) styckade av en bit mark från sin gård åt husföreståndarinnan Ellen och maken Lennart Sköld. Sköld byggde gården.

Frans Svensson, far till Astrid Svensson, lär ha flottat timmer på ån från Starrarp till en tillbyggnad på gården. Frans Svenssons gård i Starrarp eldhärjades efter en tröskbrand, så det timmer som fortfarande dög flottades till Skumparp. Frans och Anna Svensson bodde på denna gård efter att deras gård i Starrarp brunnit. De bodde där till sin död. Därefter flyttade Astrid Svensson dit. Hon hade varit husföreståndarinna hos Nils Larsson i Dala.

Källa: Starrarpsgruppen

 

 

 

Bilder