Skumparp 1:12 avregistrerat nummer

Adress Rönåsvägen ca 380
Aktuell period 1874 - 1971
Areal 585/8192 mantal
Ursprung Skumparp 1:10 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

 

Fastigheten bildades vid en hemmansklyvning av Skumparp 1:10 1874.

Hemmansklyvning av fastigheten Skumparp 1:10 på 31/256 mantal 1874.
A      1:12      585/8192 mantal       äges av Per Hansson
B      1:13      407/8192 mantal       äges av Åke Olsson

 

 

 

Skumparp 1:12

Källa: kartbild.com

Här till höger ses den häradsekonomiska kartan ses fastigheten i området med nr 2 och här nedanför ses samma område på den ekonomiska kartan från omkring 1975.

Skumparp 1:12

Källa: kartbild.com

Skumparp 1:12

Källa: kartbild.com

Till höger ses ett flygfoto från slutet av 1940-talet och där man ser var gården låg och den gamla sträckningen av vägen till Rönås. Här nedanför ett flygfoto 1975 som visar var den nya gården ligger samt den nya sträckningen av vägen.

Skumparp 1:12

Källa: kartbild.com

Skumparp 1:4 och 1:12

Källa: Skånes bebyggelse, del 1, ca 1955

Ovanstående bild var införd i boken “Skånes bebyggelse” i mitten av 1950-talet tillsammans med följande text:

Postadress:        Vollsjö

“Areal: 18,4 hektar, varav 12 hektar åker, mulljord på lerjord och grusbotten. Tax.-v. 36500. Djur: 1 häst, 9 kor, 7 ungdjur, 45 svin. Mangårdsbyggnad ombyggd 1954, siporex under eternittak, 2 rum, 1 hall, kök, elljus, elkraft, vatten, avlopp. Ladugård av siporex under eternittak. Nuvarande arrende tillträddes 1955. Ägare: Viktor Nilsson. Arrendator: Erik Gustav Bengtsson, född 19 maj 1922, son till Emil Bengtsson och Emma född Andersson, gift med Britta Ingegärd, född 29 maj 1926, dotter till Ola Persson och Anna, född Persson. Barn: Sven-Erik född 1950, Bengt Evert född 1953.”

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
Kerstin Eklund och Jan Anders Sturesson (köp)
10 augusti 1971 - Per Sture Persson och Evy Birgit Adela Persson, född Nilsson (köp)
29 april 1971 - 10 augusti 1971 Staten genom lantbruksnämnden (köp)
2 juli 1970 - 29 april 1971 Dödsbodelägarna efter Bernhard Viktor Nilsson (bouppteckning)
17 oktober 1953 - 2 juli 1970 Bernhard Viktor Nilsson och Anna Maria Nilsson (skifteshandling)
25 augusti 1952 - 17 oktober 1953 Dödsbodelägarna efter Anna Maria Nilsson (bouppteckning)
4 februari 1939 - 25 augusti 1952 Bernhard Viktor Nilsson och Anna Maria Nilsson (köp)
8 april 1904 - 4 februari 1939 Nils Persson i Skumparp (köp)
3 mars 1876 - 8 april 1904 Pehr Hansson och Elna Bengtsdotter (köp)
3 mars 1876 - 3 mars 1876 Nils Månsson (köp)
3 mars 1876 - 3 mars 1876 Nils Persson och Anna Olsdotter (köp)
26 november 1807 - 3 mars 1876 Måns Nilsson och Elna Andersdotter (fastebrev 26 november 1807)

Bilder

Källor

KällaÅr
12-FRÄ-1581874