Bjälkhult 1:40 (avregistrerat nummer)

Aktuell period 1913 - 1961
Areal 0,0227 hektar
Ursprung Bjälkhult 1:34 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Bjälkhult 1:51

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten Bjälkhult 1:40 bildades genom en avstyckning från Bjälkhult 1:34 1913. Den nya fastigheten är på kartan här till vänster utmärkt med “Aa”.

Inom Bjälkhult 1:34 ingår fyra lägenheter:

Aa   1:40     0,0227 hektar      Tillhör August Persson men bör tillhöra                                                  Ola Persson enligt köpebrev. (äga nr                                                    66 på kartan)
Ab   1:39      0,0390 hektar      Handlaren Sven Olsson
Ac    1:38      0,1210 hektar     Husägare Gottfrid Jönsson
Ad                                            Lantbrukaren Ola Persson

 

 

Källa: Lantmäteriet

Nedanstående bild är en del av köpebrevet när Ola Persson köper avstyckningen.

Källa: Lantmäteriet

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
6 april 1959 - Oscar Vilhelm Lindström och Agnes Lindström, född Malm (köp)
30 juni 1933 - 6 april 1959 Anna Borg (köp)
29 januari 1930 - 30 juni 1933 Elof Henning Bergin och Alma Sigrid Bergin, född Svensson (köp)
14 mars 1925 - 29 januari 1930 Anders Borg och Anna Borg (köp)
20 januari 1925 - 14 mars 1925 August Persson och Alma Persson (köp)
31 januari 1898 - 20 januari 1925 Ola Persson och Hanna Jönsson. (köp)
- 31 januari 1898 Per Nilsson och Anna Hansdotter

Bilder