Bjälkhult 1:39 (avregistrerat nummer)

Adress Bjälkhultsvägen 220
Aktuell period 1913 - 1946
Areal 0,0390 hektar
Ursprung Bjälkhult 1:34 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Bjälkhult 1:49 Rosentorpet (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten Bjälkhult 1:39 bildades genom en avstyckning från Bjälkhult 1:34 1913. Den nya fastigheten är på kartan här under utmärkt med “Ab”.

 

 

 

Källa: Lantmäteriet

Kallas även “Rosentorpet” och inom Bjälkhult 1:34 ingår fyra  lägenheter:

Aa         1:40              0,0227 hektar                                                                   Tillhör August Persson men bör tillhöra Ola Persson enligt                   köpebrev. (äga nr 66 på kartan)
Ab         1:39              0,0390 hektar        Handlaren Sven Olsson
Ac         1:38              0,1210 hektar        Husägare Gottfrid Jönsson
Ad                                                            Lantbrukaren Ola Persson

 

 

 

Nedan en del av köpebrevet när Sven Olsson köpte fastigheten 1914.

Källa: Lantmäteriet

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
20 juni 1934 - Johanna Svensson (Bjälkhult) (auktion)
20 juni 1934 - 20 juni 1934 Ola Månsson.. (auktion)
29 september 1932 - 20 juni 1934 Dödsbodelägarna efter Elna Olsson (bouppteckning)
7 mars 1928 - 28 september 1932 Elna Olsson (auktion)
7 mars 1928 - 7 mars 1928 Davin Frenning (auktion)
2 augusti 1924 - 7 mars 1928 Dödsbodelägarna efter Sven Olsson och Nils Svensson (bouppteckning)
29 april 1914 - 2 augusti 1924 Sven Olsson och Elna Olsdotter (köp)
- 29 april 1914 Per Nilsson och Anna Hansdotter (köp)

Bilder