Bjälkhult 1:38 (aktuellt nummer)

Adress Bjälkhultsvägen 213
Aktuell period 1913 -
Areal 0,1210 hektar
Ursprung Bjälkhult 1:34 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten Bjälkhult 1:38 bildades genom en avstyckning från Bjälkhult 1:34 1913. Den nya fastigheten är på kartan här till höger utmärkt med “Ac”.

 

 

 

 

Källa: Lantmäteriet

Samt inom Bjälkhult 1:34 ingår fyra lägenheter:

Aa        1:40          0,0227 hektar                   Tillhör August Persson men bör tillhöra Ola Persson enligt                                                                                   köpebrev. (äga nr 66 på kartan)
Ab         1:39          0,0390 hektar                   Handlaren Sven Olsson
Ac         1:38          0,1210 hektar                   Husägare Gottfrid Jönsson
Ad                                                                   Lantbrukaren Ola Persson

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
15 april 1963 - Maria Svensson (köp)
20 mars 1962 - 15 april 1963 Nils Olsson.. (bodelnings- och skifteshandling)
31 juli 1940 - 20 mars 1962 Nils Olsson och Kersti Olsson, född Persson (auktion)
26 januari 1940 - 31 juli 1940 Dödsbodelägarna efter Jöns Andersson Eklund (bouppteckning)
28 mars 1922 - 26 januari 1940 Jöns Andersson Eklund (köp)
30 juni 1918 - 28 mars 1922 Hilda Amanda Persson (köp)
8 februari 1913 - 30 juni 1918 Gottfrid Jönsson och Emma Nilsson (köp)

Övrigt

Backstugehuset

Bjälkhultsvägen 213

Bjälkhult 1:38

 

Ägare År Kommentar
Nils o Anders Ekelunds far från Gummarp Poetens och telefonstationsinnehavarens fader. Bodde där på äldre dar.
Martin och Maria Svensson Martin och Maria var syskon. Maria var mor till Ester
Bror och Ester Andersson
Maria Ström-Svensson, Köpenhamn, Danmark Ägare 2016

Martin o Maria Svensson kom från Västervångvägen i Frenninge.

Bror Andersson var bror till Olof Åkerbloms fru Hanna. Hanna och Bror var barn till ”Lille-Anders” i Starrarp 18:1.

Bror och Ester ärvde huset av Esters mor Maria samt morbrodern Martin, som bodde där på slutet av sitt liv.

Backstuga har funnits på fastigheten.

Söbergs Bjälkhult 1:14 köpte fastigheten av Bror och Ester och hade julmarknad där.

Källa: Starrarpsgruppen

Bilder