Bjälkhult 1:32 (avregistrerat nummer)

Aktuell period 1914 -
Areal Lägenhet om 0,1200 hektar
Ursprung Bjälkhult 1:2 (aktuellt nummer)
Nya nummer Starrarp 7:13 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades 1914 vid en avstyckning från fastigheten Bjälkhult 1:2.

Källa: Lantmäteriet

Kartan till höger visar fastighetens storlek och bilden nedanför visar ett utdrag av köpebrevet när Ola Andersson köpte fastigheten.

Källa: kartbild.com

På den ekonomiska kartan från 1975 här till höger ses fastigheten 1:32 som senare ingår i Starrarp 7:13.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
30 september 1945 - Bror Hilding Andersson och Ester Albertina Andersson, född Johansson (köp)
1 juni 1943 – 30 september 1945 Arvid Valter Engström (köp)
10 juli 1934 - 1 juni 1943 Reinhold Andersson och Anna Elvira Andersson, född Olsson (köp)
29 april 1914 - 10 juli 1934 Ola Andersson och Bengta Svensdotter (köp)

Bilder