Bjälkhult 1:2 (aktuellt nummer)

Adress Bjälkhultsvägen 203-60
Aktuell period 1831 -
Areal 1/24 mantal
Ursprung Bjälkhult 1:1

Beskrivning

Källa: hitta.se

Bjälkhult 1:2

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 ses fastigheten Bjälkhult 1:2 i området med nummer 1 och här nedanför ses den ekonomiska kartan från omkring 1975 där fastigheten har sin beteckning 1:2.

Bjälkhult 1:2

Källa: kartbild.com

Källa: Svenska gods och gårdar, 1937

Bilden till höger är från 1937 då den fanns med i boken Svenska gods och gårdar.

Postadress:      Vollsjö                                                                                        Telefon:            Bjälkhult 5

Areal: Totalt 25 har, därav 18 åker, 7 betesmark. Tax.-v. 18700. Jordart: Grusmylla. Mangårdsbyggnad uppför 1897. Ekonomibyggnad uppförd 1896. 3 hästar, 10 kor, 4 ungdjur, 20 svin, 50 höns. Gården till släkten i slutet av 1700-talet. Ägare var Olof Olsson, född 6 april 1885. Son till Ola Olsson och hans hustru Elna född Persson. Gift med Anna, född Nilsson. Barn: Märta 13, Nils 14, Siri 29.

Fastigheten bildas 1831 vid det enskifte som då genomfördes av Bjälkhults marker.

Källa: Lantmäteriet

Denna fastighet, Bjälkhult 1:2 är på kartan till höger utmärkt med “A” och omfattar 1/24 mantal som vid enskiftet ägdes av Herr Inspector C F Beckdahl som bekom markerna med utflyttningsskyldighet.

 

 

 

 

 

Bjälkhult 1:2

Källa: Svenska gods och gårdar, ca 1944

Ovanstående bild var i mitten av 1940-talet införd i boken “Svenska gods och gårdar” tillsammans med följande text:

Postadress:                   Vollsjö                                                                                                                                          Telefon:                         5 Bjälkhult

“Areal: Totalt 25 hektar, därav 17,5 hektar åker, 7,5 hektar skog och betesmark. Tax.-v. 20100. Jordart: Svart- och grusmylla på grus- och lerbotten. Skogsbestånd: alskog. Mangårdsbyggnad ombyggd 1898 efter brand. Ekonomibyggnader uppförda 1897. 3 hästar, 10 kor, 3 ungdjur, 1 modersugga, 25 gödsvin samt höns. Gården har varit i släkten i ca 100 år. Nuvarande ägare övertog gården 1910 efter sin fader Ola Olsson. Denne byggde om gården efter branden 1898. Ägare: Olof Wilhelm Ohlsson född 6 april 1885. Son till Ola Olsson och hans hustru Elna född Person. Gift med Anna Nilsson född 14 augusti 1882. Barn: Märta, Nils, Siri. Ägaren medlem av mejeri-, slakteri- och äggföreningarna. ”

Bjälkhult 1:2

Källa: Skånes bebyggelse (ca 1955)

Bilden här till höger av gården är ca 10 år yngre d v s från i mitten av 1950-talet då bilden var införd i boken “Skånes bebyggelse” del 1, tillsammans med följande text:

Postadress:            Vollsjö                                                                                      Telefon:                  Hörby 42 005

“Areal: 24,5 hektar, varav 17 hektar åker, mulljord på lerbotten. Tax.-v. 40200. Djur: 1 häst, 10 kor, 8 ungdjur, 15 – 20 svin, 75 höns. Mangårdsbyggnad från 1890-talet tegel under eternittak, 5 rum, förstuga, kök, källare, elljus, elkraft, vatten, avlopp. Ladugård av tegel under eternittak. Nuvarande ägaren övertog gården efter fadern 1944. Ägare: Hemmansägare Nils Teodor Olofsson, född 10 september 1914, son till Olof Olsson och Anna född Nilsson, gift med Gulli född Persson 9 februari 1922, dotter till Per Nilsson och Anna född Jönsson. Barn: Bengt född 1946, Bertil född 1949, Sune född 1957.”

Källa: Kristianstadsbladet Utkom fredagen 10 maj 1895

Källa: Katrineholms tidning 10 maj 1895

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
14 december 1981 - Sune Olofsson
30 november 1981 – 14 december 1981 Nils Bertil Roland Olofsson och Bo Sune Ingemar Olofsson (gåvobrev)
6 april 1944 – 30 november 1981 Nils Theodor Olofsson och Gulli Linnea Olofsson, född Persson (köp)
12 mars 1912 - 6 april 1944 Olof Wilhelm Olsson och Anna Nilsson (köp)
30 december 1874 - 12 mars 1912 Ola Olsson och Elna Pehrsdotter (köp)
1839 - 1854 Ola Persson och Hanna Svensdotter
1826 / 31 Carl Fredrik Beckdahl

Bilder