Bjälkhult 1:27 (avregistrerat nummer)

Aktuell period 1914 -
Areal 0,4360 hektar
Ursprung Bjälkhult 1:4 (aktuellt nummer)
Nya nummer Bjälkhult 1:50

Beskrivning

Fastigheten bildades vid en avstyckning 1914 från Bjelkhult 1:4

Källa: Lantmäteriet

Ovan är en del av köpebrevet när Bjälkhult 1:27 avstyckades från 1:4.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
6 april 1959 - Gösta Harald Nilsson och Iris Ingeborg Nilsson, född Persson (köp)
30 juni 1933 - 6 april 1959 Anna Borg (köp)
29 januari 1930 - 30 juni 1933 Elof Henning Bergin och Alma Sigrid Bergin, född Svensson (köp)
14 mars 1925 - 29 januari 1930 Anders Borg och Anna Borg (köp)
29 april 1914 - 14 mars 1925 August Persson och Alma Persson (köp)
- 29 april 1914 Olof Wilhelm Olsson och Anna Nilsson (äger 1:27)

Bilder