Starrarp 11:1 (avregistrerat nummer)

Adress Starrarpsvägen 540 (ungefärlig adress)
Aktuell period 1907 - 1951
Areal 1/32 mantal
Ursprung Starrarp 6:5 (avregistrerat nummer) , Starrarp 8:1 (aktuellt nummer)
Nya nummer Starrarp 14:1 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Fastigheten bildades genom sammanläggning av 1/32 mantal Starrarp 6:5 och ett avstyckat
område om 0,2450 hektar av Starrarp 8:1 1941.

Fastigheten efter sammanläggning överförd till Starrarp 14:1.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
11 augusti 1951 - Axel Albert Johansson och Astrid Gunhild Johansson köp
5 juni 1941 - 11 augusti 1951 Johan Nilsson och Hanna Elida Nilsson, född Olsson (köper till del av Starrarp 8:1)
17 januari 1907 - 11 augusti 1951 Johan Nilsson och Hanna Elida Nilsson, född Olsson (köp utav Starrarp 6:5)

Bilder