Starrarp 8:1 (aktuellt nummer)

Adress Bjälkhultsvägen 26
Aktuell period 1836 -
Areal 2/3 mantal
Ursprung Starrarp nr 8

Beskrivning

Källa: hitta.se

Källa: Lantmäteriet

 

Fastigheten Starrarp 8:1 bildades vid det laga skifte 1836 som genomfördes av markerna till Starrarp. Denna fastighet är på kartan till höger utmärkt med ett “H” och har en omfattning på 2/3 mantal och kallas Trumpetarbostället och ägdes av Kungl Majt och Kronan men var utarrenderad till arrendator Nilsson i Sniberup. Kartan nedan är tydligare om hur stor fastigheten är.

Källa: Lantmäteriet

Ovan på bilden ses arealerna över Starrarp nr 8:1. Där ses tre hus där den stora gården är bostället eller som det kallades trumpetarbostället. Vid detta tillfälle, 1897, fanns även två torp som ses i den övre högra delen av bilden. Markerna till till torp nr “1” var områdena 25 – 33 på kartan ovan och till torp nr “2” var det områdena 34 – 41.

Starrarp 8:1

Källa: Svenska gods och gårdar ca 1944

Denna bild är från boken “Svenska gods och gårdar” och publicerades i mitten av 1940-talet tillsammans med följande text:

Postadress:            Vollsjö                                                                   Telefon:                 14 Bjälkhult

“Areal: 50 hektar, därav 26 åker. Tax.-v. 44200. Jordart: grusblandad mylla på lerbotten. Mangårdsbyggnad är av obekant ålder. Stall och svinstall uppförda 1906, loge 1907. 4 hästar, 2 unghästar, 1 tjur, 12 kor, 15 ungdjur, 2 fargaltar, 4 modersuggor, 20 gödsvin, 2 tackor, 35 höns. Gården till släkten 1900 genom nuvarande arrendators fader. Sonen tillträdde 1916 och har sedan dess förbättrat jordbruket. Ägare: Kungliga Domänstyrelsen. Arrendator: Alfred Christensson född 21 juni 1876. Son till Christen Jensen (född 1843, död 1914) och hans hustru Hanna Isaksson (född 1850, död 1926). Gift med Hilda Kristina Andersson född 12 juli 1885. Barn: Helga Evy Charlotta född 1919, Annie Viola född 1921.”

Starrarp 8

Källa: Skånes bebyggelse ca 1955

Denna bild var införd i boken Skånes bebyggelse, del 1, och visar hur gården såg ut i mitten av 1950-talet och till bilden fanns följande text:

Postadress:            Vollsjö                                                                    Telefon:                  Hörby 42014
“Areal: 26 hektar åker, mulljord på lerjord och grusbotten, blandat barr- och lövskog. Tax.-v. 68000. Djur: 12 kor, 15 ungdjur, 40 svin, 75 höns. Mangårdsbyggnad moderniserad 1949, tegel under tegeltak, 5 rum, 1 hall, förstuga, kök, elljus, elkraft, vatten, avlopp, bad, cv, wc. Ladugård av gråsten under eternittak. Gården utgör arrende från kronobostället. Arrendator: Wille Lagnebo född 8 maj 1918, son till Gottfrid Nilsson och Johanna född Andersson, gift med Evy, född Christensson 13 oktober 1919, dotter till Alfred Christensson och Hilda född Håkansson. Barn: Kaj-Sune född 1949, Ulf Göran född 1951.”

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till höger ses fastigheten Starrarp 8:1 på de område som har nummer 42. Här under ses fastigheten med olika fastighets beteckningar som kom till efter hemmansklyvningar 1944 och 1953.

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1879 -1881 och 1883 -1911 Anders Persson och Ingar Pålsson (arrendator område 34 - 41)
1886 - Simon Nilsson och Anna Pålsson (arrendator område 25 - 33)
1915 - Alfred Kristensson och Hilda Kristina Andersson. (arrendator)
1901 - 1915 Christen Jensen och Hanna Isaksson (arrendator)
1881 - ca 1901 Per Persson och Bengta Timansdotter (arrendator område 1 - 24, 42 - 54)
1871 - 1877 Axel Johan Fredrik Sjöstedt och Anna Christina Persson (arrendator)
1851 - 1871 Pehr Andersson och Elna Jönsdotter (arrendator)
1847 - 1851 Fredrik Nilsson och Lovisa Bohngren (arrendator)
1830 - 1847 Johannes Nilsson och Bothilla Andersdotter (arrendator)

Bilder