Starrarp 10:7 (aktuellt nummer)

Adress Starrarpsvägen 477
Aktuell period 1914 -
Areal 14/360 mantal
Ursprung Starrarp 10:3 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildas vid en hemmansklyvning utav Starrarp 10:3.

Kba 10:6 96/360 mantal äges av Per Svensson
Kbb 10:7 14/360 mantal äges av Per Svensson

Kartan till höger visar hemmansklyvningen 1914.

 

 

Källa: kartbild.com

På kartan från 1975 ses fastighetens två delar med beteckningen 10:7

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
Staffan och Lena Salomonsson
12 maj 1964 - Sven Wallter och Birgit Wallter (köp)
18 oktober 1941 - 12 maj 1964 Nils Gerhard Walter och Marta Elisabeth Walter, född Albrektsson (arvsskifte)
9 januari 1917 - 18 oktober 1941 Nils Albrektsson och Johanna Nilsson (köp)
27 januari 1903 - 9 januari 1917 Per Svensson

Bilder