Starrarp 10:3 (avregistrerat nummer)

Adress Starrarpsvägen 547 (ungefärlig adress)
Aktuell period 1836 - 1914
Areal 11/36 mantal
Ursprung Starrarp nr 10
Nya nummer Starrarp 10:6 (aktuellt nummer) , Starrarp 10:7 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades vid det laga skiftet 1834 – 36 utav Starrarps marker och har beteckningen “Kb” på nedanstående karta. Fastigheten omfattade 1/36 mantal och var ett skatterusthåll som ägdes av Matts Nilsson och han erhöll markerna med kvarboenderätt.

 

 

 

Källa: Lantmäteriet

Fastighetsbeteckningen är giltig fram till 1914 då det sker en hemmansklyvning och följande fastigheter bildas:

Karta till höger visar hemmansklyvningen 1914.

Kba 10:6 96/360 mantal äges av Per Svensson
Kbb 10:7 14/360 mantal äges av Per Svensson

 

 

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till vänster ses fastigheten Starrarp 10:3 med nummer 49 samt den västra delen av område nummer 50. Här under på den ekonomiska kartan från 1975 ses fastigheten med de nya beteckningarna 10:6 och 10:7 som kom efter hemmansklyvningen.

Källa: kartbild.com

Källa: kartbild.com

Här till höger ses en flygbild från 1975 över området där Starrarp 10:3 är beläget.

 

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
27 januari 1903 - 27 januari 1903 Ola Svensson och Per Svensson (auktion)
9 januari 1886 - 27 januari 1903 Anders Svensson och Anna Mårtensdotter (köp)
27 februari 1850 - 9 januari 1886 Sven Mattsson och Karna Andersdotter (fastebrev den 27 februari 1850)
1841 - 27 februari 1850 Nils Mattsson och Ingar Andersdotter
1836 - 1841 Matts Nilsson och Karna Jönsdotter

Bilder