Starrarp 8:4 (avregistrerat nummer)

Adress Bjälkhultsvägen 126-10
Aktuell period 1945 - 1953
Areal 3,0270 hektar
Ursprung Starrarp 8:1 (aktuellt nummer)
Nya nummer Starrarp 8:6 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan här till höger ses fastigheten med ett “b”. Fastigheten Starrarp 8:4 bildades officiellt 1945 då de fick en egen beteckning och den gäller fram till 1953 å den slås samman med ett område från Starrarp 8:1 och bildar den nya fastigheten Starrarp 8:6. Fastigheten bildades troligen i mitten av 1800-talet och var ett torp under Starrarps Boställe 8:1.

Källa: Lantmäteriet

På bilden ses fastigheten på en karta från 1897 då det gjordes en arealavmätning utav fastigheten
Starrarp 8:1. Starrarp 8:4 var områdena 25 till och med 33.

Källa: kartbild.com

På den ekonomiska kartan från 1975 ses storleken på den nya fastigheten Starrarp 8:6, där Starrarp 8:4 utgör den västra delen av fastigheten. Nedan ses texten när beslutet togs att bilda den nya fastigheten.

“1953 den 7 oktober, nr 347, enligt ett ÄD beslut den 6 oktober 1953 förordna en sammanläggning av denna fastighet med ett område 2,0080 hektar av Starrarp 8:1 till en fastighet = 8:6.”

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1945 - 1953 Simon Nilsson och Anna Pålsson (arrendatorer av fastigheten)

Bilder