Välj en sida

Starrarp 7:12 (aktuellt nummer)

Adress Sniberupsvägen 14
Aktuell period 1938 -
Areal ca 1323 m2
Ursprung Starrarp 7:8 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

Telestation till höger (2018)
Källa: Google map

 

 

 

 

 

Källa: kartbild.com

På den ekonomiska kartan från 1975 ses fastigheten på norra sida av Sniberupsvägen med beteckningen 7:12 och här under ses en satellitbild med fastigheten.

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1976 - Karin och Bertil Krister Karlsson (köp)
1938 - 1976 Karl Kristensson och Anna Kristensson, född Nilsson

Övrigt

Sniberupsvägen 14
Starrarp 7:12

Tomten var uttagen till skoltomt vid skiftesreformen 1836. I samband med skiftet var respektive by tvungen att avsätta en tomt för framtida skolbygge. När den första skolan sen byggdes runt 1843, så byggdes den på ny tomt mittemot, söder om vägen. I den första skolan blev senare Starrarps affär. Den ursprungliga skoltomten var åkermark ända fram till 1938. Då upptäcktes att skoltomten aldrig hade blivit tillslagen gården, trots att skoltomten hade flyttats 1843, utan den var kvar i byalagets ägo. Därigenom kunde Anna och Karl Kristensen köpa den och bygga huset, sedan affären överlåtis till Asta och Anton Håkansson. Huset kallas Solbacken. Detta hus var det första färdigmonterade huset i Starrarp, ett Åsedahus. Väggarna består av tvåtums spontade bräder. Det byggdes av Sigfrid Nilssons byggnadsfirma i Hårderup. Huset var försett med vattenburen värme från en panna/spis, som fanns i köket. Telestationen på fastigheten byggdes 1957 i samband med att telesystemet automatiserades.
Bertil Karlsson, Hårderup 4:28 köpte fastigheten 1976 och har tillsammans med Karin totalrenoverat hela huset, byggt ut en vinkel mot norr och inrett bostadsrum även i källaren. De har också byggt ett dubbelgarage.
Televäxelstationen flyttades till annan ort 2018 och blev där privat förrådsbyggnad.

Källa:Starrarpsgruppen

Karl Kristensson hade i sin ägo ett antal tillståndsbevis för kolbrytning.

Länk till: Kolrush i Starrarp

Bilder