Starrarp 7:5 Starrarps smedja (aktuellt nummer)

Adress Skumparpsvägen 403
Aktuell period 1930 -
Areal 0,1750 hektar
Ursprung Starrarp 7:2 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

Fastigheten bildades vid en avstyckning 1930 ifrån Starrarp 7:2.

Källa: kartbild.com

På den ekonomiska kartan från 1975 här till höger ses fastigheten med beteckningen 7:5 och här under ses en satellitbild över fastigheten.

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
Barbro Astrid Erika Erlström och Nils Stefan Erixcon köp
23 maj 1945 - Nils Albert Hultgren och Svea Hultgren (köp)
22 juli 1930 - 23 maj 1945 Alfred Nilsson Hultgren och Hulda Hultgren, född Andersson (köp)
- 22 juli 1930 Per Nilsson och Anna Nilsson, född Månsson (ägare till 7:2)

Övrigt

Nya smedjan

Skumparpsvägen 403
Starrarp 7:5 Starrarps smedja

Ägare                                                                                                                  År                      Kommentar
Alfred Hultgren ohh Hulda                                                                                 1928                 De byggde huset
Nils Hultgren                                                                                                                               Son till Alfred o Hulda

Svea Hultgren

Barbro Astrid Erika Erlström och Nils Stefan Eriksson, Malmö                         1987- 2016         Fritidsbostad
Pavla Ferreira Da Graca Dias
Stefan Thobias Eric Melcer Erlström, Malmö                                                    2016 –                 Fritidsbostad

Huset byggdes 1928 av Alfred Hultgren. Hustrun hette Hulda. Hultgrens kom från Tollstorp och arrenderade först Starrarp gamla smedja (numera riven) norr om landsvägen mittemot utfarten till Starrarp 10 (Hennings) innan han byggde nya smedjan. Alfred Hultgren var en allvarlig man. Alfred Hultgren hade barnen Nils och Svea. Nils övertog smedjan och systern Svea var hushållerska hos honom. Asta, gift med handlaren Anton Håkansson, var fosterdotter hos Alfred Hultgren. Asta och Anton blev bekanta med varandra genom ett hål i häcken mellan deras respektive bostäder. Asta sa, att ”det var tur att hålet fanns annars hade jag nog aldrig kommit hemifrån”.
Alfred Hultgren ingav respekt och hade ibland synpunkter på hur kunderna skötte sina redskap.
Alfred Hultgren hade Starrarps första bil. Alfred körde inte själv bilen. Det gjorde Nils Hultgren (sonen).
När sonen Nils tagit över smedjan skaffade han elsvets. Fadern Alfred var stolt över sonen och sa att Nils minsann lärt sig hantera elsvets.
Källa: Starrarpsgruppen

Länk till: Artikel Nils Hultgren Msk 1968-11-27

Bilder