Starrarp 6:4 (avregistrerat nummer)

Adress Starrarpsvägen 462
Aktuell period 1836 - 1959
Areal 1/12 mantal
Ursprung Starrarp nr 6
Nya nummer Starrarp 15:1 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades vi det laga skifte som genomfördes 1836 utav markerna till Starrarp. Denna fastighet hade en storlek om 1/12 mantal och var ett “utsocknes frälsehemman” som ägdes av Måns Johanssons änka och hon erhöll markerna med utflyttningsskyldighet.

 

 

 

 

 

Starrarp 6:4

Källa: Svenska gods och gårdar ca 1944

Ovanstående bild var införd i boken “Svenska gods och gårdar” i mitten av 1940-talet tillsammans med följande text:
“Areal: Totalt 9 hektar åker. Tax.-v. 13000. Jordart: Svartmylla på grus- och lerbotten. Mangårdsbyggnad uppförd omkring 1880, renoverad av nuvarande ägare. Stall uppförd 1914 och loge 1880, renoverad av nuvarande ägaren. 2 hästar, 6 kor, 2 – 3 ungdjur, 2 modersuggor, 20 – 30 gödsvin, 70 – 100 höns. Gården till släkten 1937. Därförut innehades den av Edvin Edvardsson sedan 1935 och före denne av O. Henzell. Ägare: Gunnar Kristiansson född 10 mars 1912. Son till Per Kristiansson (född 1866) och hans hustru Ester Andersson (född 1885). Gift 1937 med Martha Nilsson född 27 april 1912. Barn: Sven Åke, Stig Arne, Elsa Birgit.”

Svenska Folkets Tidning i Amerika den 13 oktober 1909

 

 

Till höger ses en artikel om hur Måns Svenssons son Edvin Martin Månsson avled då han blev sparkad av en häst. Artikeln var införd i tidningen Svenska Folkets Tidning som utgavs i Amerika. Denna artikel var införd den 13 oktober 1909.

 

 

 

 

Källa: kartbild.com

Här på den häradsekonomiska från omkring 1910 ses fastigheten på området med nummer 32 och på den ekonomiska kartan här under ses fastigheten som en del av fastigheten Starrarp 15:1.

Källa: kartbild.com

 

Jordbruksräkningen 1944, Gunnar Kristiansson

Källa: SCB; Jordbruksräkningen 1944

Vid jordbruksräkningen 1944 redovisade Gunnar Kristiansson uppgift från fastigheten Starrarp 6:4 och som totalt omfattade 88,95 hektar mark, varav 8,5 hektar var åkermark. Det fanns en gödselstad byggd av cement och det fanns även urinbrunn byggd av cement. Man hade även investerat i fyra olika maskiner samt att man var även delägare i en självbindare. Vatten och avlopp fanns indraget i boningshuset samt att det fanns vatten indraget i stallarna.

 

 

 

 

 

 

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
15 juni 1937 - Anton Gunnar Kristiansson och Martha Valborg Kristiansson, född Nilsson köp
31 juli 1933 - 15 juni 1937 Edvin Edvardsson (köp)
11 oktober 1932 - 31 juli 1933 Oscar Hentzell och Nanny Hentzell (konkursbo)
14 mars 1925 - 11 oktober 1932 Anders Olsson och Olga Sofia Olsson, född Persson (köp)
13 april 1918 - 14 mars 1925 Olof Johansson (köp)
1 oktober 1912 - 13 april 1918 Janne Lindgren och Gutti Signhild Lindgren, född Pettersson (köp)
6 mars 1908 - 1 oktober 1912 Per Nilsson och Elna Jönsson (auktion)
8 februari 1907 - 6 mars 1908 Dödsbodelägarna efter Elisabeth Christiansdotter och Nils Pehrsson (bouppteckning)
5 januari 1892 - 8 februari 1907 Nils Pehrsson och Elisabeth Christiansdotter (köp)
15 juni 1882 - 5 januari 1892 Måns Svensson och Anna Bengtsdotter
23 oktober 1850 - 15 juni 1882 Sven Andersson och Ingar Månsdotter
1836 - 23 oktober 1850 Elna Svensdotter (änka efter Måns Johansson).

Bilder