Välj en sida

Starrarp 6:2 (avregistrerat nummer)

Adress Starrarpsvägen 368-62
Aktuell period 1836 - 1963
Areal 1/12 mantal
Ursprung Starrarp 6:1
Nya nummer Starrarp 6:14 och 6:15

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades vid det laga skiftet 1836. Fastigheten var ett utsocknes frälse hemman som ägdes av Åke Nilsson och han erhöll hemmanet med utflyttningsskyldighet. Fastigheten hade en areal på 1/12 mantal och har på kartan här till vänster beteckningen “Fa”.

 

 

 

Fastigheten delas i två delar.

Starrarp 6:2 A om 1/24 mantal som senare blir 6:14 1963.                                                                                                                  Starrarp 6:2 B om 1/24 mantal som senare blir 6:15 1963.

Källa: Skånes bebyggelse

Ovanstående bild var införd i boken Skånes bebyggelse, del 1, som utkom i mitten av 1950-talet och hade följande text till bilden:
“Areal: 17 hektar, varav 6 åker, 11 hektar betesmark, mulljord på lerjord och grusbotten. Tax.-v. 45000. Djur: 1 häst, 6 kor, 3 – 4 ungdjur, 3 – 4 svin, 75 höns. Mangårdsbyggnad 1 1/2 våning från 1953, tegel under tegeltak, 4 rum, 2 hallar, förstuga, kök, källare, elljus, elkraft, vatten, avlopp, bad, cv, wc. Ladugård av råsten under hårt tak, loge av sten och timmer under hårt tak. Nuvarande ägaren inköpte gården 1945 av Nils Nilsson. Ägare: Hemmansägare Nils Andersson född 1 januari 1919, son till Sven Andersson och Anna, född Åkesson, gift med Viola, född Olofsson 23 mars 1921, dotter till Olof och Hanna Olsson. Barn: Sven född 30 december 1942, Henni född 22 maj 1944, Karin född 3 januari 1946.”

Källa: kartbild.com

Fastigheten Starrarp 6:2 omfattade områdena nummer 33 och 34 på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910. Fastigheten delas under 1850-talet i praktiken men officiellt delas den 1963 på fastigheten får nya beteckningar. Området med nummer 33 är Starrarp 6:2 A och senare får beteckningen Starrarp 6:14. Området med nummer 34 får beteckningen Starrarp 6:15. På den ekonomiska kartan från 1975 ingår 6:14 i fastigheten Starrarp 17:1 medan 6:15 fortfarande har beteckningen 6:15 men ingår senare i Starrarp 6:18.

Källa: kartbild.com

 

.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
11 april 1945 - Nils Åke William Andersson och Edith Viola Andersson, född Olofsson (6:2 B)
31 augusti 1943 - 11 april 1945 Nils Nilsson och Elna Sörensson (6:2 B)
13 februari 1928 - 3 oktober 1938 Sven Johan Nilsson och Olga Elvira Nilsson, född Hansson (6:2 B)
3 oktober 1938 - 31 augusti 1943 Olle Algot Andersson och Hilma Andersson, född Halling (6:2 B)
27 november 1924 - 13 februari 1928 Dödsbodelägarna efter Anna Maria Lundgren (bouppteckning) (B)
20 november 1919 - 27 november 1924 Per Nilsson Saxberg och Anna Maria Nilsson, född Lundgren (köp 6:2 B)
25 augusti 1856 - 20 november 1902 Mårten Trulsson och Else Nilsdotter (fastebrev 25 augusti 1856)
10 juni 1950 - Nils Allan Johansson och Ulla Irene Solvig Johansson, född Hansson (6:2 A)
7 november 1931 - 10 juni 1950 Ola Sigfrid Månsson och Greta Marie Johnsson (6:2 A)
7 november 1931 - 7 november 1931 Dödsbodelägarna efter Måns Olsson (bouppteckning 6:2 A)
18 mars 1881 - 7 november 1931 Måns Olsson och Elna Olsson (köp 6:2 A)
12 juni 1854 - 18 mars 1881 Dödsbodelägarna efter Ola Nilsson (bouppteckning 6.2 A, fastebrev för Ola den 12 juni 1854)
1836 - Åke Nilsson

Övrigt

Nils i Längorna
Starrarpsvägen 368-62
Starrarp 6:18 och 6:19 Nils Anderssons

Ägare                                                   År                             Kommentar
Sven Nilsson ohh Olga
Sven Saxberg
Olle Andersson
Nils Nilsson ohh Elsa Sörensson                                       Flyttade sedan till Vollsjö-Brösarp (Fadern till Nils heter Knut Nilsson)
Nils Andersson ohh Viola                   1945
Bertil Andersson ohh Ingrid Nybodal

Gården kallades ursprungligen Mårten Truls längor eftersom den ägts av riksdagsman Mårten Trulsson, Starrarp 10. Senare kallades den även för bara ”Längorna”, t.ex. ”Nils i Längorna”.
Fastigheten har mark i både Starrarp och Starrarps ora. Den västra uthuslängan, delvis av sten, ligger i Starrarp medan övriga hus ligger i Starrarps ora.
Olga och Sven övertog sedan Svens föräldrahem, ”Seftaställed”, Zaphfstället i Vallarum.
Sven och Olga Nilssons barn: Hans-Erik Nilsson, Rönås, Gunna i Pregestad, Helge i Vollsjö, Lennart i Vallarum (Zapfstället) samt Kurt och Bertil, som nu äger Zapfstället i Vallarum.

Viola och Nils bodde först i Skomagaretorpet vid Klöverskulle, därefter i torpet i Hultet, Hårderup 26:2 och 1945 köpte de fastigheten på Starrarps ora. De byggde ny boningslänga i mitten av 50-talet.
Nils Andersson följde med Tofftins tröska. Han var ”matare” på tröskan.
När Nils och Viola Andersson gift sig ville Viola fortsätta dansa med Nils när de var på fester precis som innan de gifte sig. Då sa Nils::
– Nu får det min själ va´ slut med sånt trams!
Viola och Nils barn: Sven Henny och Karin. Viola och Nils barnbarn Kristina Yngve var andranamn på EU:s valsedel inför EU-valet 2014. Samma år blev hon riksdagsman för centerpartiet. Karin Yngve, gift med Eskil Yngve, Ö Kärrstorp är dotter till Nils och Viola.

Källa: Starrarpsgruppen

Bilder