Hårderup 32:2 Hårderupsgården

Adress Fårskroksvägen 15, 275 68 Vollsjö
Areal ca 9000 kvm
Ursprung Hårderup 32:1 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

Areal: Totalt 54 har, därav 38 åker, 16 betesmark. Tax.-v. 47 000. Jordart: grusmylla. Mangårdsbyggnad
uppförd under 1800-talet. Ekonomibyggnader uppförd 1845. 5 hästar, 1 föl, 15 kor, 25 ungdjur, 40 svin samt höns. Gården arrenderas sedan 1934. Ägare 1937 var staten. Arrendator är Emil Igelström, född 30 april 1888. Son till Mårten Igelström och hans hustru Anna född Andersson. Gift med Anna, född Johansson. Barn: Anna-Lisa 23. Ägaren har genomgått 6 månaders kursi Tomelilla lantmannaskola, 4 månaders kurs i Södra Sveriges Språk- och handelsinstitut. Bokhållare på större gårdar.

Bilder