Hårderup 32:1 (aktuellt nummer)

Adress Fårakroksvägen 15 och Fårakroksvägen 107-43
Areal ca 1 114 900 m2
Ursprung Hårderup 12:11 Hårderupsgården (avregistrerat nummer) , Hårderup 26:1 Hultet (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
22 februari 1967 - Kurt Månsson och Maj-Britt Månsson (köp)

Övrigt

Se även Hårderup 12:11

Bilder