Starrarp 3:21 (avregistrerat nummer)

Adress Skumparpsvägen ca 321-10
Aktuell period 1914 -
Areal 0,084 hektar
Ursprung Starrarp 3:17 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Skumparp 1:22 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades vid en avstyckning ifrån Starrarp 3:17. Alfred Andersson som ägde Starrarp 3:17 sålde av en del om 0,084 hektar till Skräddarmästare E G Rosendahl ifrån Skurup.

Bilderna är delar av köpebrevet samt en karta med det avstyckade området markerat med “a”.

Källa: Lantmäteriet

Källa: Lantmäteriet

Källa: kartbild.com

Fastigheten Starrarp 3:21 ses på den ekonomiska kartan från 1975 men ingår senare i Skumparp 1:22.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
17 september 1982 - Kjell-Ingvar Åkerblom och Carla Åkerblom
3 april 1982 - 17 september 1982 Dödsbodelägarna efter Ture Hilding Ekberg (bouppteckning)
27 augusti 1969 - 3 april 1982 Ture Hilding Ekberg, född Jönsson (köp)
26 november 1966 - 27 augusti 1969 Jöns Sjögren och Margit Sjögren (auktion)
29 oktober 1966 - 26 november 1966 Dödsbodelägarna efter Nils Mårtensson (bouppteckning)
2 januari 1933 - 29 oktober 1966 Nils Mårtensson och Astrid Albina Elisabet Mårtensson, född Johnsson (köp)
16 oktober 1922 - 2 januari 1933 Hanna Bengtsson, född Larsson (bouppteckning)
6 juli 1918 - 16 oktober 1922 Mårten Bengtsson och Hanna Larsson (köp)
- 22 juni 1914 Alfred Andersson och Johanna Nilsson
22 juni 1914 - 6 juli 1918 Edvin Rosendahl och Augusta Rosendahl (köp)

Bilder