Starrarp 3:5 (avregistrerat nummer)

Adress Skumparpsvägen ca 348-45
Aktuell period 1836 - 1974
Areal 9/64 mantal
Ursprung Starrarp nr 3
Nya nummer Starrarp 3:33 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades vid det laga skifte 1836 som genomfördes av Starrarps marker. Markerna som på kartan här till vänster har beteckningen Cd omfattar totalt 9/128 mantal och var ett skatterusthåll som ägdes av pistolsmeden Sjöberg och han erhöll markerna med utflyttningsskyldighet.

 

 

 

 

 

Källa: kartbild.com

Fastigheten som på den häradsekonomiska kartan från 1910 hade nummer 22 var en obebyggd fastighet som oftast hade samma ägare som fastigheten Starrarp 3:4. På den ekonomiska kartan här under från 1975 finns den gamla fastighetsbeteckningen kvar men idag ingår den Starrarp 3:35.

Källa: kartbild.com

Källa: kartbild.com

Här är en satellitbild över fastigheten och de bilder och texter här under är byggnaderna på Starrarp 3:4 och senare 3:16 där ägarna till denna fastighet bodde.

 

 

 

Starrarp 3:5

Källa: Svenska Gods och Gårdar (ca 1937)

Bilden var införd i boken Svenska gods och gårdar som utkom 1937 tillsammans med följande text:

Postadress:       Vollsjö                                                                                                          Telefon:              17 Bjälkhult

Areal: Totalt 26 har. Tax.-v. 32 700. Jordart: Svartmylla på lerbotten. Mangårdsbyggnad uppförd 1893. Ekonomibyggnad uppförd 1849. 4 hästar, 14 kor, 50 svin samt 150 höns. Gården till släkten 1916. Ägare är Nils Persson, född den 28 februari 1870. Son till Per Nilsson och hans hustru Karna född Persson. Gift med Karolina född Nilsson. Barn: Ethel född 1913. Ägaren ledamot av kommunalfullmäktige, före detta sergeant i Amerikanska artilleriregementet.

Starrarp 3 5

Källa: Skånes bebyggelse ca 1955

Vidstående bild var införd i boken Skånes bebyggelse, del 1 i mitten av 1950-talet tillsammans med följande text:

Postadress:        Vollsjö                                                                                                                      Telefon:               Hörby 42023

“Areal: 25 hektar, varav 24 hektar åker, svartmylla på lerbotten. Tax.-v. 60800. Djur: 2 hästar, 12 kor, 15 ungdjur, 50 svin, 50 höns. Mangårdsbyggnad från 1892, tegel under tegeltak, 6 rum, 1 hall, förstuga, kök, källare, elljus, elkraft, vatten, avlopp. Ladugård från 1850-talet, tegel under eternittak. Traktordrift. Nuvarande ägare inköpte gården 1942 av Nils Persson. Ägare: Hemmansägare Folke Nils Mauritz Torell, född 4 december 1913, son till Anders Torell och Ebba, född Lindgren.”

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
27 februari 1974 - Lars Bågemark (köp)
6 februari 1951 - 27 februari 1974 Folke Torell (skifteshandling)
28 november 1946 - 6 februari 1951 Dödsbodelägarna efter Anders Mårtensson Torell bouppteckning
21 november 1944 - 28 november 1946 Anders Mårtensson Torell och Ebba Torell
1 mars 1918 - 21 november 1946 Nils Persson och Karolina Persson, född Nilsson (köp)
14 mars 1913 - 1 mars 1918 Erik Andersson och Elin Andersson (köp)
19 april 1909 - 14 mars 1913 Nils Oskar Nilsson. (köp)
20 februari 1902 - 19 april 1909 Anders Olsson Ryberg (auktion)
5 augusti 1882 - 20 februari 1902 Anders Andersson och Ingrid Jonasdotter (köp)
1852 - Anders Mårtensson och Elna Johansson. (fastebrev den 30 december 1873)
1852 Dödsbodelägarna efter Nils Peter Sjöberg (bouppteckning)
1846 - 1852 Nils Peter Sjöberg och Mätta Larsdotter
1842 - Johannes Sjöberg och Kerstina Åkesdotter och Elna Svensdotter.

Bilder