Hårderup 12:4 (avregistrerad fastighetsbeteckning)

Adress Hårderupsängaväg 48
Aktuell period 1933 - 1966
Areal 12,8700 hektar
Ursprung Hårderup 12:1 (Avregistrerad fastighetsbeteckning)
Nya nummer Starrarp 20:1 (avregistrerat nummer) , Starrarp 20:3

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten Hårderup 12:4 bildades 1933 vid en avstyckning från Hårderup 12:1. På kartan ovan är fastigheten markerad med ett “g”.

Hårderup 12:4

Källa: Svenska gods och gårdar, ca 1944

Bilden till höger är tagen ur boken “Svenska gods och gårdar” som utkom i mitten av 1940-talet. Bilden publicerades tillsammans med följande text:

Postadress:          Vollsjö

“Areal är totalt 13 hektar, därav 12 hektar åker, 1 hektar skogs- och betesmark. Tax.-v. 11 200. Jordart: Grusmylla och mulljord på lerbotten. Skogsbestånd: Bokskog.  Mangårdsbyggnad uppförd på 1740-talet, renoverad 1941. Stall uppfört 1934, övriga uthus 1923. 2 hästar, 9 nötkreatur, 12 svin, 40 höns. Nuvarande ägaren köpte gården 1935. Ägare är Knut Harald Nilsson, född 6 juni 1897. Son till Nils Andersson och hans hustru Kerstin född Karlsson. Gift med Ida Cecilia Påhlsson född 2 mars 1896. Barn: Nils född 16 februari 1918, Erik född 18 april 1920, Sven född 23 oktober 1924.”

Hårderup 12:4

Källa: Skånes bebyggelse ca 1955

Bilden till vänster är från mitten av 1950-talet och fanns med i boken “Skånes bebyggelse” tillsammans med följande text:

Postadress:         Vollsjö                                                                                Telefon:               Hörby 42113

“Areal 13 hektar, varav 12 hektar åker, grus- och mulljord på grusbotten. Tax.-v. 46 500. Djur: 1 häst, 7 kor, 3 – 4 ungdjur, 30 svin, 100 höns. Mangårdsbyggnad av äldre datum, råsten under hårt tak, 3 rum, förstuga, kök, elljus, vatten, avlopp. Ladugård från 1920, cementblock under hårt tak, loge av timmer under hårt tak. Traktordrift. Nuvarande ägaren inköpte gården 1954 av Erik Andersson. Ägare är hemmansägaren Hans Nyman, född 1 mars 1927, son till Sigfrid Nyman och Augusta, född Svensson, gift med Astrid, född Andersson 26 april 1932, dotter till Valfrid Andersson och Agnes, född Andreasson. Barn: Bengt född 10 december 1955.”

Källa: kartbild.com

Fastigheten Hårderup 12:3 ses på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till höger som området med nummer 58 c. På den ekonomiska kartan här under har fastigheten redan varit med om en sammanslagning och ingår i fastigheten 20:1.

Källa: kartbild.com

Källa: SCB, Jordbruksräkningen 1944

Fastigheten omfattar 1944 12,8 hektar totalt varav 12 hektar är åkermark. Åkermarken är delvis täckdikad. Gården var utrustad med gödselstad och urinbrunn byggd av cement. Man hade investerat i tre olika jordbruksmaskiner samt att man var delägare i ytterligare en jordbruksmaskin. Vatten och avlopp fanns inte installerade i varken bostadshus eller stallar. Det fanns elektricitet installerad för belysning.

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
20 maj 1966 - Bertil Lennart Andersson och Karin Ann-Britt Andersson (köp)
16 november 1963 - 20 maj 1966 Axel Olsson och Ella Olsson (köp)
16 mars 1954 - 16 november 1963 Hans Arne Leonard Nyman och Astrid Valborg Nyman (köp)
13 mars 1952 - 16 mars 1954 Erik Andersson och Ella Andersson
4 maj 1950 - 13 mars 1952 Einar Andersson och Ulla Andersson (köp)
10 augusti 1935 - 4 maj 1950 Knut Harald Nilsson och Ida Cecilia Nilsson (köp)
14 april 1932 - 10 augusti 1935 Anders Nilsson Widen och Anna Johanna Widen, född Andersson
- 14 april 1932 Kungl. Majt och Kronan (Domänverket)

Övrigt

Hårderupsängaväg 48
Starrarp 20:2. F.d. Nymans
Hårderup 9. Torp 15 underlydande Hårderups boställe nr 9.

Ägare                                                                    År                  Kommentar
Anders o Anna (2:a frun född 1881) Vidéen       1908-
Knut Nilsson ohh Ida                                          1935-
Ella och Erik Andersson
Hans Nyman ohh Astrid
Bertil Andersson
Ingvar Bertilsson endast marken
Parker Persson sommarhus
Fred Jörgen Parkred, Lomma Sommarhus,                              son till Parker

Gården var arrendetorp under Hårderups boställe nr 9. Den friköptes i början av 30-talet. Här fanns ytterligare två torp väster om. Den närmaste är helt utplånad och nu åker. Den andra består av kvarvarande husgrunder och en stenvägg. Edvin o Gunhild var de sista brukarna och boende på denna andra gård.

Anders o Anna Vidéen hade Hårderups Nygård. Anders Vidéens första fru omkom i en olycka med häst och vagn i backen vid Frenningeberg.

Knut och Ida flyttade till Irene Ferlingers hus i Frenninge 18:18. Knut och Ida Nilsson hade barnen Nils, Sven och Erik. Nils var gift med Ola Sörenssons dotter (Hårderup 27:1)

Ella och Erik Andersson hade dottern Ethel (född 1949). som jobbade på Lokalföreningen i Vollsjö samt sonen Anders. De var helsyskon. De hade även Ethels och Anders halvsyskon Ulla Rix och Inge. Inge bor i Australien. Ethel var fyra år när familjen flyttade till Välleröds gård, Eriksdal år 1953. Om Ella och Erik Anderssons dotter Ethel, som jobbade på Lokalföreningen, berättas att en pojke som hette Ville och han blev förälskad i Ethel. Han plockade ofta blommor till Ethel. Vid ett tillfälle när två par stod och pratade, så kom Ville med en bukett blommor som han plockat. Ville pratade en stund och sedan skulle han vidare och då sa han:
– Nu skall jag uppvakta en flicka, så kan ni stå här med era gamla kärringar!

Det fanns många torp under de olika gårdarna i Hårderup. Gården brandhärjades på 1930-talet och 2015 brann stallen ner.

Källa: Starrarpsgruppen

Bilder