Hårderup 12:2 (avregistrerad fastighetsbeteckning)

Adress Fårakroksvägen ca 105
Aktuell period 1932 - 1952
Areal 6,2 hektar
Ursprung Hårderup 12:1 (Avregistrerad fastighetsbeteckning)
Nya nummer Hårderup 12:10 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

1932 sker en avstyckning från Hårderup 12:1 och en ny fastighet bildas om 6,2 hektar och får benämningen Hårderup 12:2. Säljare var landsfiskalen C G Sjöström som var ombud för Kunglig Majt och Kronan. Köpare var Gunnar Mauritz Wesström och hans hustru Agnes Wesström.

Fastigheten Hårderup 12:2 är giltig fram till 1952 då man gör en sammanläggning utav  Hårderup 12:2 med ett avstyckat område från Hårderup 12:1 på 7,4117 hektar och den nya fastigheten får beteckningen Hårderup 12:10 som får arealen 13, 6117 hektar.

 

 

Hårderup12:10

Källa: Skånes bebyggelse ca 1955

Bilden till höger är tagen ur boken “Skånes bebyggelse” som utkom i mitten av 1950-talet och till bilden fanns följande text:
“Areal 13,7 hektar åker. Tax.-v. 20 500. Ägare är hemmansägare Gunnar Mauritz Wesström, Bjärsjölagård. Drives i sambruk med Alesta nr 2.”

 

 

Källa: kartbild.com

Fastigheten Hårderup 12:2 är det område som ligger strax väster om fastigheten 30:1. På den ekonomiska kartan från 1975 är redan sammanslagningen klar som gjordes 1952.

 

 

 

 

Källa: SCB, Jordbruksräkningen 1944

Fastigheten omfattade 1944 totalt 6,2 hektar där all yta var åkermark. 5 hektar av åkermarken var täckdikat med tegelrör. Fastigheten omfattade bara mark och var obebyggd.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
14 april 1932 - 1 februari 1974 Gunnar Mauritz Wesström och Agnes Wesström (köp)
- 14 april 1932 Kungl. Majt och Kronan (Domänverket)

Bilder