Starrarp 2:13 (avregistrerat nummer)

Adress Sniberupsvägen 65
Aktuell period 1853 - 1955
Areal 3/64 mantal
Ursprung Starrarp 2:11 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Starrarp 2:23 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa Lantmäteriet

Källa Lantmäteriet

 

 

 

 

 

 

1853 görs en hemmansklyvning som syns på kartan till vänster och visar de fyra delar som fastigheten delas i.
A    2:13     3/64 mantal      äges av Bengt Jönsson
B    2:14     1/64 mantal      äges av Nils Johansson
C    2:15     1/64 mantal      äges av Ola Feldt
D     2:16    1/128 mantal    äges av Nils Mattsson

Starrarp 2:13

Källa: Svensk gods och gårdar ca 1944

Bilden här till vänster är från boken “Svenska gods och gårdar” som utkom i mitten av 1940-talet och till bilden fanns följande text:

Postadress:       Vollsjö                                                                  Telefon:              53 Bjälkhult

“Areal totalt 6,25 hektar åker. Tax.-v. 9 300. Jordart: Svartmylla på ler- och sandbotten. Mangårdsbyggnad uppförd på 1800-talet, renoverad 1935 av nuvarande ägaren. Loge uppförd på 1800-talet, renoverad 1937 av nuvarande ägare, stall uppfört 1926. 2 hästar, 6 kor, 4 ungdjur, 1 modersugga, 12 gödsvin, 25 höns. Gården till släkten 1933 genom köp från P. Nilsson. Nuvarande ägaren har förbättrat jordens kultur. Ägare är Nils W. Andersson född 18 februari 1893. Son till Anders Olsson och hans hustru Hanna Nilsdotter. Gift med Hanna Mårtensdotter född 11 augusti 1895. Barn: Nils Assar Mauritz Nilsson, född 1920. Ägare är ledamot av brandstodsnämnden. Medlem av mejeri och slakteriföreningarna. Innehar även en gård i Långaröds socken om 9 hektar, tax.-v. 5 600.”

Källa: Skånes bebyggelse (Ca 1955)

Bilden av denna gård här till höger är tagen ur boken “Skånes bebyggelse” som utkom i mitten av 1950-talet och till bilden fanns följande text:

Postadress:         Vollsjö                                                                                                Telefon:               Hörby 42047

“Areal 11,2 hektar åker, mulljord på lerjord och grusbotten. Tax.-v. 30 200. Djur: 1 häst, 9 kor, 6 ungdjur, 15 svin, 100 höns. Mangårdsbyggnad, renoverad 1936, lersten under tegeltak, 4 rum, 1 hall, förstuga, kök, elljus, elkraft, vatten, avlopp. Ladugård från 1928, tegel under tegeltak. Gården i släktens ägo sedan 1933 och övertogs av nuvarande ägaren efter fadern 1954. Ägare är hemmansägaren Nils Assar Mauritz Nilsson född 10 april 1920, son till Nils Andersson och Hanna Mårtensson, gift med Anna I, född Persson 22 september 1921, dotter till Ernst Persson och Ester, född Hansson. Barn: Anita född 1944, Arne född 1949.”

 

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 ses fastigheten i norra delen med nummer 9. Här under ses den ekonomiska kartan från 1975 och då ingår Starrarp 2:13 i fastigheten Starrarp 2:23.

Källa: kartbild.com

Jordbruksräkningen 1944, Nils W Andersson

Källa: SCB, Jordbruksräkning 1944

Nils W Andersson redovisade det sammanlagda resultatet från de tre fastigheter som Nils och Hanna brukade. De fastigheter som ingick var Starrarp nr 2:8, 2:13 och 2:16 och den sammanlagda arealen var 11,5 hektar varav 11,25 hektar var åkermark. Det fanns ingen areal som var täckdikad och det fanns inte någon gödselstad eller urinbrunn byggda av cement. Man hade investerat i tre olika jordbruksmaskiner. Vatten och avlopp fanns inte indraget i boningshus eller stallar. Däremot hade man investerat i elektricitet för belysning.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
15 september 1953 - Nils Assar Mauritz Nilsson och Anna Ingeborg Nilsson, född Persson köp
6 oktober 1933 - 15 september 1953 Nils Wilhelm Andersson och Hanna Andersson, född Mårtensson köp
25 oktober 1932 - 6 oktober 1933 Gunnar Persson och Mathilda Nilsson, född Olsson (bouppteckning)
28 februari 1910 - 25 oktober1932 Per Nilsson och Anna Mathilda Olsson köp
14 februari 1870 - 28 februari 1910 Ola Olsson och Kersti Bengtsdotter (fastebrev den 14 december 1870)
1853 - Bengt Jönsson och Karna Månsdotter (köp)

Bilder