Starrarp 2:11 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Källa: Lantmäteriet

 

 

 

 

 

 

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten Starrarp 2:11 bildades 1844 i samband med en hemmansklyvning som skedde av fastigheten Starrarp 2:5 enligt kartan här till vänster. Resultatet av hemmansklyvningen blev:

a          2:11           11/128 mantal           äges av Lars Persson

b          2:12             1/32 mantal            äges av Måns Nilsson

 

 

 

Källa: Lantmäteriet

Åtta år senare 1852 görs en ny hemmansklyvning som syns på kartan till vänster och visar de fyra delar som fastigheten delas i.

A     2:13      3/64 mantal         äges av Bengt Jönson

B     2:14      1/64 mantal         äges av Nils Johansson

C     2:15      1/64 mantal         äges av Ola Feldt

D     2:16      1/128 mantal      äges av Nils Mattsson

 

 

Källa: kartbild.com

Fastigheten Starrarp 2:11 finns med på den häradsekonomiska kartan här till höger med nummer 9, 10 och delar av 15. På fastigheten fanns två gårdar vilka båda finns kvar idag. Här under finns den ekonomiska kartan från 1975 och isar fastigheten med de fastighetsbeteckningar som var aktuella då.

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1849 - ??? Bengt Jönsson och Karna Månsdotter
1845 – 1849 Lars Persson och Elsa Trulsdotter

Bilder