Starrarp 2:9 (avregistrerat nummer)

Adress Starrarpsvägen 430
Aktuell period 1836 - 1959
Areal 1/32 mantal
Ursprung Starrarp nr 2
Nya nummer Starrarp 14:1 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades vid det laga skiftet 1836 som genomfördes av markerna tillhörande Starrarp.

På kartan här till höger är markerna tillhörande Starrarp 2:9 markerat med “Bg”.

Denna fastighet var vid det laga skiftet ett skatterusthåll om 1/32 mantal och
som ägdes av Pehr Nilsson och som erhöll fastigheten med utflyttnings-
skyldighet.

 

 

 

Starrarp 2:9

Källa: Svensk gods och gårdar ca 1944

Bilden till vänster är tagen i mitten av 1940-talet och var införd i boken “Svenska Gods och gårdar” tillsammans med följande text:

Postadress:         Vollsjö                                                                Telefon:              9 Bjälkhult

“Areal 21 hektar, därav 18 åker, resten betesmark. Tax.-v. 21700. Jordart: Svartmylla på grus- och lerbotten. Mangårdsbyggnad uppförd omkring 1836. Ekonomibyggnader uppförda 1914 – 15. 2 – 3 hästar, 10 kor, 6 – 8 ungdjur, 2 modersuggor, 25 – 30 gödsvin, 200 – 350 höns, 5 livgäss. Gården till släkten omkring 1836. Nuvarande ägare övertog gården 1907 efter sin fader, född 1863, död 1907, som omkring 1865 övertagit den efter sin fader Per Nilsson, död 1875. På gården drives hönseri, 2  äggkläckningsmaskiner med en sammanlagd kapacitet på 5000 ägg finns. Ägare: Johan Nilsson, född 1 april 1873. Son till Nils Persson och hans hustru Elisabet född Nilsson. Gift med Hanna Elida Olsson född 1886. Barn: Nils Anton född 1906, Axel Albert född 1912.Ägaren medlem av mejeri- slakteri- och äggförening.

Starrarp 2 9

Källa: Skånes bebyggelse ca 1955

Bilden till höger är från mitten av 1950-talet och var med i boken “Skånes bebyggelse” del 1 tillsammans med följande text:

Postadress:       Vollsjö                                                                  Telefon:             Hörby 42009

“Areal: 23,5 hektar, varav 21,5 åker, 2 hektar betesmark, svartmylla. Tax.-v. 50400. Djur 1 häst 12 kor, 10 – 12 ungdjur, 60 70 svin, 4 modersuggor, ca 500 höns. Mangårdsbyggnad 2 våningar från 1950 – 51, siporex under hårt tak, 5 rum, 2 hallar, kök, källare, elljus, elkraft, vatten, avlopp, bad, cv, wc. Ladugård från 1914, moderniserad på 1930-talet, tegel under hårt tak, ekonomibyggnader från omkring 1836. Traktordrift. Gården i släktens ägo sedan 1836 och övertogs av nuvarande ägare efter fadern 1951. Ägare: Hemmansägare Axel Johansson född 17 oktober 1912, son till Johan Nilsson och Ida född Olsson, gift med Astrid, född Johansson, dotter till Johannes Johansson och Augusta, född Andersson. Barn: Kjell född 19 juli 1951, Ingmar född 7 oktober 1955.”

 

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till vänster ses fastigheten med nummer 16 och på den ekonomiska kartan här nedan är fastigheten borta efter att den 1959 slogs samman med andra fastigheter och bildade Starrarp 14:1.                                                                                                                                     Källa: kartbild.com

 

 

 

 

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
11 augusti 1951 - Axel Albert Johansson och Astrid Gunhild Johansson
17 januari 1907 - 11 augusti 1951 Johan Nilsson och Hanna Elida Nilsson, född Olsson (köp)
15 maj 1866 - 17 januari 1907 Nils Pehrsson och Elisabeth Christiansdotter (fastebrev den 5 maj 1866)
1836 – 15 maj 1866 Pehr Nilsson och Karna Nilsdotter

Bilder