Starrarp 2:8 (avregistrerat nummer)

Adress Starrarpsvägen 423-36
Aktuell period 1836 -
Areal 1/32 mantal
Ursprung Starrarp nr 2
Nya nummer Starrarp 20:4 Starrarps Gård (aktuellt nummer)

Beskrivning

Fastigheten bildades 1836 vid det laga skifte som genomfördes av marker tillhörande Starrarp. 1/32 mantal Starrarp 2:8 var ett skatterusthåll som ägdes av Nils Mårtensson och som erhöll fastigheten med utflyttningsskyldighet.

 

 

Källa: Lantmäteriet

 

Starrarp 2:8

Källa: Svensk gods och gårdar ca 1944

I boken “Svenska gods och gårdar” var bilden till höger införd i mitten av 1940-talet tillsammans med följande text:

Postadress:         Vollsjö                                                                Telefon:              49 Bjälkhult

“Areal: 19 hektar därav 17,5 åker, 1,5 betesmark. Tax.-v. 24700. Jordart Kampermylla på ler- och grusbotten. Mangårdsbyggnad uppförd omkring 1840. Stall uppförd 1931, loge 1935. 2 hästar, 1 tjur, 10 kor, 6 ungdjur, 2 modersuggor, 40 gödsvin, 60 höns. Gården kom till släkten 1919 genom köp från August Sjöholm. Till densamma har senare tillköpts 2 gårdar om respektive 3,5 och 5,5 hektar. Ägare: Ivar Nilsson, född 15 april 1887. Son till Nils Persson och hans hustru Elna född Andersson. Gift med Hilda Zärman född 20 februari 1891. Barn: Adina född 1910, Erik född 1911, Lennart född 1914, Sture född 922 och Elsa född 1926.”

Källa: SCB, Jordbruksräkningen 1944

Från SCB:s jordbruksräkning 1944:

Fastigheterna omfattade 1944 totalt 19 hektar varav 18 hektar var åkermark och resten var äng och tomtmark. Man hade inte någon gödselstad eller urinbrunn byggd av cement men man hade investerat i sex olika jordbruksmaskiner. Man hade också installerat vatten och avlopp i boningshus och stallar. Man hade också installerat elektricitet för belysning och som drivkraft.

 

 

 

 

 

 

Källa: kartbild.com

Fastigheten Starrarp 2:8 var den södra delen av område nr 20 på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910.

 

 

 

 

 

 

Bilder