Starrarp 2:7 (avregistrerat nummer)

Adress Starrarpsvägen 427-36
Aktuell period 1836 -1944
Areal 1/32 mantal
Ursprung Starrarp nr 2
Nya nummer Starrarp 13:1 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades vid det laga skifte som genomfördes av Starrarp 1836. Vid detta skifte bildades Starrarp 2:7 som var ett skatterusthåll som ägdes av Ola Mårtensson och han erhöll fastigheten med utflyttningsskyldighet.
Ny fastighet bildades genom en sammanläggning av 1/32 mantal Starrarp 2:7 och ett avstyckat område om 6,95 hektar från Hårderup 12:3, 1944. Den nya fastigheten fick den nya beteckningen Starrarp 13:1.

 

 

 

 

Källa: kartbild.com

Fastigheten Starrarp 2:7 har på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 fått nummer 19.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
27 januari 1923 - Nils Malte Alfred Jönsson och Teckla Nilsson (köp)
27 januari 1923 - 27 januari 1923 Emil Johansson (köp)
7 maj 1921 - 27 januari 1923 Nils Svenssons dödsbo (bouppteckning)
3 september 1895 - 7 maj 1921 Nils Svensson och Anna Bengtsson (köp)
29 mars 1888 - 3 september 1895 Håkan Andersson Lundgren och Ingri Mårtensson (köp)
4 februari 1882 - 29 mars 1888 Nils Nilsson och Anna Åkesdotter (köp 22/864 mantal)
1 maj 1862 - 4 februari 1882 Nils Mårtensson och Per Nilsson
6 mars 1846 - 1 maj 1862 Nils Mårtensson och Karna Kristensdotter och Elna Simonsdotter
9 juni 1840 - 6 mars 1846 Nils Mårtensson, Per Nilsson, Elna Nilsdotter, (fastebrev den 9 juni 1840)
1836 - Ola Mårtensson

Bilder