Hårderup 6:15 (aktuellt nummer)

Adress Hårderupsvägen 150
Aktuell period 1968 -
Areal 0,1001 hektar
Ursprung Hårderup 6:10 (Avregistrerad fastighetsbeteckning)

Beskrivning

Källa: hitta.seFastigheten tillkom efter en avstyckning från Hårderup 6:10 1968.

Källa: Lantmäteriet

Källa: kartbild.com

På den ekonomiska kartan från 1975 ses fastigheten Hårderup 6:15 intill Hårderupsvägen. Nedan ses en satellitbild över fastigheten.

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
22 februari 1969 – 1 november 1972 Uno Åkerberg och Anna Åkerberg
27 december 1967 – 22 februari 1969 Gösta Kristiansson och Emmy Kristiansson

Bilder