Hårderup 6:14 (avregistrerad fastighetsbeteckning)

Adress Hårderupsvägen 98-15
Aktuell period 1968 - 1971
Areal 0,3875 hektar
Ursprung Hårderup 6:8 (avregistrerad fastighetsbeteckning)
Nya nummer Fränninge 27:37 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades 1968 genom en avstyckning från Hårderup 6:8.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
9 maj 1969 - Lars-Göran Olsson och Ingrid Helena Olsson (köp)
9 december 1968 - 9 maj 1969 Hugo Olsson och Erna Olsson (köp)
17 april 1942 - 9 december 1968 Karl Edvin Johannesson och Gunhild Evelina Johannesson, född Nilsson (köp)

Bilder