Hårderup 6:13 (aktuellt nummer)

Adress Hårderupsvägen 98
Aktuell period 1968 -
Areal 0,4307 hektar
Ursprung Hårderup 6:8 (avregistrerad fastighetsbeteckning)

Beskrivning

s Källa: hitta.se

Fastigheten bildades officiellt 1968 efter en avstyckning från Hårderup 6:8.

Källa: kartbild.com

På den ekonomiska kartan från 1975 ses fastigheten efter den avstyckning som gjordes 1968. Här under ses den karta som upprättades i samband med att den nya fastigheten Hårderup 6:13 bildades. På kartan har fastigheten markerats med “A”.

Källa: Lantmäteriet

Källa: kartbild.com

Här till höger är en satellitbild på fastigheten.

 

 

 

 

 

Källa: SCB, Jordbruksräkningen 1944

Fastigheterna omfattade 8,25 hektar varav 8 hektar var åker. Vatten fanns indraget i både stallar och boningshus. Elektricitet var indraget för belysning.

 

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
maj 2012 - Anette Gröndahl Asp och Rolf Asp (köp)
8 juli 1970 - maj 2012 Bengt Roland Engstrand och Gun Engstrand (köp)
8 juli 1970 – 8 juli 1970 Dödsbodelägarna efter Karl Edvin Johansson (bouppteckning)
17 april 1942 – 8 juli 1970 Karl Edvin Johannesson och Gunhild Evelina Johannesson, född Nilsson (köp)
- 17 april 1942 Emil Albert Björkqvist och Klara Josefina Nilsson

Bilder