Hårderup 6:11 Erikslund nr 1 (aktuellt nummer)

Adress Starrarpsvägen 227
Aktuell period 1879 -
Areal 0,1058 hektar
Ursprung Hårderup 6:10 (Avregistrerad fastighetsbeteckning)

Beskrivning

Källa: hitta.se

Lägenheten Erikslund nr 1 om 0,1058 hektar avstyckades från Hårderup 6:10 den 13 juni 1879.

Källa: Lantmäteriet

Källa: kartbild.com

Här på den ekonomiska kartan från 1975 ses fastigheten med nummer 6:11 och här under ses fastigheten från en satellitbild.

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
24 februari 1975 – 10 mars 1977 Kaj Conny Roland Månsson (köp)
2 december 1964 - 24 februari 1975 Edla Nyberg (köp)
2 september 1961 – 2 december 1964 Harry W Olsson (köp)
2 december 1954 - 2 september 1961 Johanna Österling (köp och testamente)
18 maj 1946 – 2 december 1954 Anna Persson (skiftesprotokoll)
18 april 1921 – 18 maj 1946 Per Svensson och Hanna Jönsdotter (auktion)
25 oktober 1920 - 18 april 1921 Dödsbodelägarna efter Ingar Persdotter (bouppteckning)
13 mars 1908 - 25 oktober 1920 Ingar Bengtsdotter (auktion)
13 mars 1908 - 13 mars 1908 Dödsbodelägarna efter Ingar Nilsdotter (bouppteckning)
27 mars 1901 - 13 mars 1908 Ingar Nilsdotter (köp)
3 september 1898 - 27 mars 1901 Mårten Svensson
29 september 1883 - 3 september 1898 Hanna Persdotter (köp)
20 februari 1879 - 29 september 1883 Erik Andersson och Anna Persdotter (köp)
- 20 februari 1879 Per Jönsson Österlin och Hanna Mårtensdotter / Kersti Nilsdotter

Övrigt

Starrarpsvägen 227
Hårderup 6:11 Igelkottahuset

Ägare                                                                           År                          Kommentar
Två systrar                                                         Början av 1940-talet   De syntes inte så ofta
Sven Andersson och Randi Månsson                På 1970-talet
Teddy Olsson                                                     På 1960-talet
Johanna Österlin med sonen Sten                     På 1950-talet
Conrad Olsson                                                                                        Har ev bott där
Kerstin                                                                1980-talet                    Mor till Jonas Hårstuga i Sjöbo
Två killar
Frank Dieter och Silke Szibrowski, Tyskland       2000-                          Sommarhus

 

Här lär ha bott en trädgårdsmästare en gång i tiden, som hade en fin trädgård.
Han hette Per Svensson, född 1850, hade tidigare Hårderup 6:13, inklusive jordbruksmarken.
Sen bodde han här på hörnet Starrarpsvägen-Hårderupsvägen. Han gick omkring och skötte trädgårdar till folk i trakten. Han omnämns som trädgårdsmästare.
En ägare hette Harry W Olsson, men kallades Teddy Olsson, eftersom han importerade teddybjörnar. I familjen fanns en dotter, Kim. Det var deras fritidsbostad.
Det var Teddy Olsson, som satte upp kvartersskylten ”Kvarteret Igelkotten”. Huset har sedan dess kallats Igelkottahuset. Skylten kommer antagligen från Malmö.
Sven Andersson bodde här en tid. Han jobbade vid elverket i Malmö.
Källa: Starrarpsgruppen

Bilder