Hårderup 4:27 (avregistrerad fastighetsbeteckning)

Adress Skumparpsvägen 103-31
Aktuell period 1965 -
Areal 1 458 kvm
Ursprung Hårderup 4:22 (Avregistrerad fastighetsbeteckning)
Nya nummer Fränninge 72:1 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades genom en avstyckning från fastigheten Hårderup 4:22 den 7 september 1965.

Källa: kartbild.com                                                På den ekonomiska kartan här ovan från 1975 ses fastigheten med beteckningen 4:27 och nedan är en satellitbild på fastigheten.

Källa: kartbild.com

 

 

 

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1 november 1962 - Knut Wahlgren (köp)

Bilder