Hårderup 4:22 (Avregistrerad fastighetsbeteckning)

Adress Skumparpsvägen 103-31
Aktuell period 1929 - 1965
Areal 2,4930 hektar
Ursprung Hårderup 4:4 (avregistrerad fastighetsbeteckning)
Nya nummer Hårderup 25:1 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: kartbild.com

Fastigheten bildades vid en avstyckning från fastigheten Hårderup 4:4 den 31 januari 1929. På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 är området med nummer 29 Hårderup 4:4 och det är den norra delen av detta område som avstyckades och fick beteckningen Hårderup 4:22.

Källa: Lantmäteriet

På denna karta från Lantmäteriet är fastigheten 4:22 utmärkt.

 

 

 

 

 

 

Källa: kartbild.com

Hårderup 4:22 är 1969 med om en sammanslagning av fastigheterna Hårderup 4:4, 4:22 samt Fränninge 18:15 och då bildas den nya fastigheten Hårderup 25:1. 1965 avstyckas bostaden från 4:22 och då bildas fastigheten Hårderup 4:27. Den ekonomiska kartan från 1975 här intill så ingår marken i Fränninge 18:20 medan Hårderup 4:27 är markerad. Nedan ses kartan över avstyckningen av fastigheten som blev Hårderup 4:27.

Källa: Lantmäteriet

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1 maj 1961 - Carl Nilsson
14 maj 1945 – 1 maj 1961 August Herman Killander och Karin Paulina Killander, född Evald
31 januari 1929 – 14 maj 1945 Bengt Andersson (Hårderup nr 4)

Övrigt

Ester Berggren hyrde fastigheten mellan ca 1949 – 1961.

Länk till Intervju med Alf Björkqvist

Bilder