Starrarp 2:6 (avregistrerat nummer)

Adress Starrarpsvägen 430-4
Aktuell period 1836 - 1944
Areal 1/32 mantal
Ursprung Starrarp nr 2
Nya nummer Starrarp 12:1 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten Starrarp 2:6 bildades vid det laga skifte som genomfördes 1836 utav markerna tillhörande Starrarp. Omfattningen av fastigheten var 1/32 mantal och var ett skatterusthåll som ägdes av Ingar och Anna Mårtensdotter som erhöll fastigheten med utflyttningsskyldighet. Ingar och Anna var arvingar till Mårten Persson.
1944 den 29 november sammanläggning av denna fastighet med om 5,44 har av Hårderup 12:3 till en fastighet om 10,0022 har och får den nya beteckningen Starrarp 12:1.

 

 

 

 

Starrarp 2:6

Källa: Svenska gods och gårdar (ca 1937)

Bilden här till höger var införd i boken Svenska gods och gårdar som utkom 1937 med följande text:

Postadress:      Vollsjö

Areal: Totalt 14 har, därav 13 åker, 1 äng. Tax.-v. 14 200. Jordart: Svartmylla. Mangårdsbyggnad uppförd i början av 1800-talet. Ekonomibyggnader uppförda stall 1932, hjälm 1935. 2 hästar, 9 kor, 5 ungdjur, 17 svin, 40 höns. Gården till släkten 1919. Ägare Ivar Nilsson född den 15 april 1887. Son till Nils Persson och hans hustru Elna född Andersson. Gift med Hilda född Serman. Barn: Adina f 1910, Erik f 1911, Lennart f 1914, Sture f 1922, Elsa f 1926. Ägare genomgått 6 månaders kurs i Dala lantmannaskola, ledamot av skolstyrelsen, taxeringsnämnden och kreatursföreningen inom Färs och Frosta.

Källa: kartbild.com

Fastigheten Starrarp 2:6 är på den häradsekonomiska kartan här till höger från 1910 markerad med nr 20, men det är bara den norra delen av denna ruta. På den ekonomiska kartan från 1975 ingår fastigheten i området med beteckningen beteckningen 20:1.

Källa: kartbild.com

 

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
24 mars 1919 - 1951 Ivar Nilsson och Hilda Nilsson (Starrarp) (köp)
16 mars 1918 - 24 mars 1919 August Sjöholm och Wilhelmina Sjöholm, född Engström (köp)
13 september 1917 - 16 mars 1918 Nils Olsson (Starrarp) (köp)
17 mars 1917 - 13 september 1917 Martin Valfrid Olsson och Ida Mathilda Sofia Johansson (köp)
18 mars 1916 - 17 mars 1917 August Nilsson och Johanna Nilsson (köp)
21 april 1914 - 18 mars 1916 Gottfrid Hansson (köp)
22 januari 1891 - 21 april 1914 Dödsbodelägarna efter Kjertsin Åkesdotter (bouppteckning)
7 augusti 1880 - 22 januari 1891 Per Jeppsson och Kerstin Åkesdotter (köp)
26 augusti 1863 - 7 augusti 1880 Per Olsson och Malaehia Cederberg (fastebrev 26 augusti 1863)
1836 - Ingar Mårtensdotter och Anna Mårtensdotter (bouppteckning)

Bilder