Fränninge 67:2

Aktuell period 1968 -
Areal 0,3717 hektar
Ursprung Fränninge 67:1 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Fastigheten bildad 1968 genom en avstyckning från Fränninge 67:1.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1968 - Hugo Olsson och Erna Olsson

Bilder