Fränninge 30:51

Areal 0,1197 hektar
Ursprung Fränninge 30:27 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Avstyckning om 0,1197 hektar från Fränninge 30:27, fastställd 21 juli 1971, med första lagfart den 1 december 1971.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
31 mars 1976 - Nils Erik Tilly och Kerstin Inga-Brita Tilly (köp)
25 mars 1975 - 31 mars 1976 Franc Sprah och Karin Margareta Sprah (köp)
31 januari 1972 - 25 mars 1975 Sally Gun-Britt Holmgren (köp)
26 november 1971 - 31 januari 1972 Karl Gustav Nilsson och Clary Margit Ennea Nilsson (köp)
22 juli 1971 - 26 november 1971 Birger Nilsson och Ella Nilsson (Fränninge 22:2) (köp)

Bilder