Fränninge 30:27 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

1918 sker en hemmansklyvning utav fastigheterna Fränninge 30:18 0ch 30:23. Vid denna hemmansklyvning bildas fem nya fastigheter.

A       3023/525312 mantal          Fränninge 30:27      äges av John Olsson
B       2751/525312 mantal          Fränninge 30:28      äges av Anders Nilsson
C     14435/525312 mantal          Fränninge 30:29      äges av A Björkkvist
D       2887/525312 mantal          Fränninge 30:30      äges av N Andersson
E       2887/525312 mantal          Fränninge 30:31      äges av N Jönsson

 

 

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten Fränninge 30:27 har på kartan till höger från 1910 nummer 193 och fastigheten är giltig fram till 1971 då den överförs till Fränninge 30:53. Dessförinnan har en avstyckning utav hus och tomt genomförts och där avstyckningen fick nummer 30:51.

Källa: Lantmäteriet

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
22 juli 1971 - Birger Nilsson och Ella Nilsson (Fränninge 22:2) (köp)
6 mars 1970 - 22 juli 1971 Kungl. Majt och Kronan (Domänverket) (köp)
14 mars 1952 - 6 mars 1970 Karl Andersson och Gerda Nathalia Magnusson (köp)
1 juli 1948 - 14 mars 1952 Karl Göte Gustaf Johansson och Anna Hildur Ignatia Johansson, född Bengtsson (köp)
14 september 1914 - 9 mars 1946 John Hugo Olsson och Maria Olsson, född Andersson (köp)
9 mars 1946 - 1 juli 1948 Dödsbodelägarna efter John Hugo Olsson (make till Maria Olsson, född Andersson) (bouppteckning)
19 juni 1907 - 14 september 1914 Anders Nilsson och Ingar Nilsdotter (Fränninge 30:17) (köp)
15 november 1897 - 19 juni 1907 Per Svensson (Fränninge nr 30:23) (äger Fränninge 30:18 och 30:23, m fl)

Bilder