Fränninge 30:21 (avregistrerat nummer)

Adress Alestadsvägen 395
Aktuell period 1862 - 1969
Areal 1/54 mantal
Ursprung Fränninge 30:6 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Fränninge 64:1 Ekeslund (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

1862 sker en hemmansklyvning då det bildas två nya fastigheter enligt kartan till vänster.

A         Fränninge 30:21         1/54 mantal        äges av Nils Persson
B         Fränninge 30:22       1/108 mantal        äges av Nils Jönsson

 

 

 

 

 

Källa: Lantmäteriet

Bilden av kartan är den Häradsekonomiska kartan från 1910 och den visar områden nummer 177 och 178 som var fastigheten Fränninge 30:6 som 1862 delades i två delar där område 177 blev Fränninge 30:21 och där område 178 blev Fränninge 30:22.

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten Fränninge 30:21 delades där huset och tomten styckade av 1967 och fick beteckningen Fränninge 30:42 och där marken som tillhörde slogs samman med Fränninge 20:5 1969 och ingick i markerna som tillhörde Ekeslund.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
21 oktober 1966 - Sven Holst och Gunnel Holst (köp)
21 oktober 1966 - 21 oktober 1966 Kungl. Majt och Kronan (Domänverket) (köp)
19 oktober 1953 - 21 oktober 1966 Anders Olsson och Elin Olsson (köp)
2 oktober 1943 - 19 oktober 1953 Johan Arvid Nilsson och Gerda Teresia Nilsson, född Andersson (köp)
25 maj 1928 - 2 oktober 1943 Nils Ljungberg (Fränninge 30:21) (köp)
31 mars 1906 - 25 maj 1928 Nils Ljungberg (änkeman efter Kjersti Nilsdotter) (arvsskifte, köp)
- 31 mars 1906 Nils Ljungberg och Kersti Nilsdotter (Fränninge nr 22:23, m fl) (fastebrev för Nils Ljungberg och Kersti Nilsdotter den 3 september 1868 å 1/108 mantal. Fastebrev för Nils Nilsson och Karna Elofsdotter den 23 oktober 1844 å 1/36 mantal samt bouppteckning efter Nils Nilsson 30 september 1843 och arvsskifte drvid Nils Ljungberg bekommit 1/108 mantal)

Bilder