Fränninge 30:6 (avregistrerat nummer)

Adress Alestadsvägen 395
Aktuell period 1835 - 1862
Areal 1/36 mantal
Ursprung Fränninge 30:1
Nya nummer Fränninge 30:21 (avregistrerat nummer) , Fränninge 30:22 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades 1835 vid det laga skifte som då genomfördes av Fränninges marker. På kartan här till höger är ägorna markerade med Afe, och omfattar 1/36 mantal som äges av bonden Nils Åkasson som bekommit ägorna med utflyttningsskyldighet. Ägorna är intakta fram till 1862 då det sker en hemmansklyvning och den delas i två delar

 

 

 

 

Källa: Lantmäteriet

1862 sker en hemmansklyvning då fastigheten delas i två delar enligt kartan till vänster.
A          30:21           äges av Nils Persson
B          30:22           äges av Nils Jönsson

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
ca 1841 - ca 1843 Sven Svensson och Hanna Nilsdotter
1835 - ca 1841 Nils Åkesson och Elna Olsdotter

Bilder