Fränninge 28:10 (aktuellt nummer)

Adress Vallarumsvägen 29, Vollsjö
Aktuell period 1951 -
Areal 0,0876 hektar
Ursprung Fränninge 28:3 Eneberg (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

Avstyckning om 0,0876 hektar från 1/16 mantal Fränninge 28:3, med första lagfart 1951.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
4 november 1950 - Fränninge energiförening u p a (köp)

Bilder