Fränninge 27:21 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Lägenheten Fridhem nr 1 om 0,4937 hektar avstyckat från Fränninge 27:2, med första lagfart den 7 mars 1912. Fastigheten efter sammanläggning överförd till Fränninge 55:1.

Ovan ses den bit mark som avstyckades och till höger ses en del av köpekontraktet som upprättades vid avstyckningen.

                                                                                                                                          Källa: Lantmäteriet

Fränninge 27:2

Källa: Svenska Gods och Gårdar, ca 1944

Bilden till vänster är från mitten av 1940-talet då den fanns med i boken “Svenska gods och gårdar” och visar hur gården till denna fastighet såg ut. Tillsammans med bilden fanns följande text:

Postadress:                        Vollsjö                                        Telefon:                              36

“Areal totalt 46 hektar, därav 30 hektar åker, 4 hektar skog, 12 hektar fäladsmark. Tax.-v. 41 000. Jordart: Svartmylla på lerbotten. Skogsbestånd: Lövskog. Mangårdsbyggnad och ekonomibyggnader uppförda 1867. 4 hästar, 3 unghästar, 2 tjurar, 14 kor, 16 ungdjur, 1 galt, 45 gödsvin, 60 höns. Gården, som är en före detta riksdagsmannagård, kom till släkten 1937 genom köp från Oskar Johansson. Jorden var då dåligt skött men har nu satts i bra kultur av nuvarande ägare. Denne har även renoverat mangårds- och ekonomibyggnader samt nybyggt svinhus för ett 50-tal svin. Ägare är Gunnar Nilsson, född 3 oktober 1913. Son till Edvard Nilsson och hans hustru Emma, född Erlandsson. Gift med Helga Persson född 22 januari 1015. Barn: Zintra Majken Gun-Britt, Mona Ann-Kristin.”

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
17 november 1943 - Gunnar Arvid Nilsson och Helga Linnea Nilsson, född Persson (Fränninge nr 23, 27) (köp)
5 november 1937 - 17 november 1943 Nils Oscar Emanuel Johansson och Agnes Maria Johansson, född Jönsson (Fränninge nr 23, 27) (köp)
16 augusti 1932 - 5 november 1937 Dödsbodelägarna efter Johanna Hansdotter (änka efter Nils Lindström) (bouppteckning)
9 mars 1926 - 16 augusti 1932 Dödsbodelägarna efter Nils Lindström (make till Johanna Hansdotter) (bouppteckning)
8 augusti 1911 - 9 mars 1926 Nils Lindström och Johanna Lindström, född Hansdotter (köp)
- 8 augusti 1911 Dödsbodelägarna efter Anders Jönsson och Elna Nilsdotter (Fränninge nr 23) (fastebrev för Anders Jönsson och Elna Nilsdotter den 20 december 1871 å 3/16 mantal)

Bilder