Fränninge 27:2 Fränningelund (avregistrerat nummer)

Aktuell period 1835 - 1962
Areal 3/16 mantal
Ursprung Fränninge 27:1
Nya nummer Fränninge 55:1 Fränningelund (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades i samband med det laga skifte som genomfördes 1835 utav markerna inom Fränninge. Denna fastighet, Fränninge 27:2, var ett skatterusthåll om 3/16 mantal som ägdes av bonden Jöns Andersson som bekom ägorna med skyldighet till utflyttning. Fastigheten sträcker sig över båda bilderna men huvuddelen finns på den högra bilden och är markerad med “ACa”.

 

 

 

 

Fränninge 27:2

Källa: Svenska Gods och Gårdar, ca 1944

Bilden till vänster är från mitten av 1940-talet då den fanns med i boken “Svenska gods och gårdar” och visar hur gården till denna fastighet såg ut. Tillsammans med bilden fanns följande text:

Postadress:          Vollsjö                                                      Telefon:               36

“Areal totalt 46 hektar, därav 30 hektar åker, 4 hektar skog, 12 hektar fäladsmark. Tax.-v. 41 000. Jordart: Svartmylla på lerbotten. Skogsbestånd: Lövskog. Mangårdsbyggnad och ekonomibyggnader uppförda 1867. 4 hästar, 3 unghästar, 2 tjurar, 14 kor, 16 ungdjur, 1 galt, 45 gödsvin, 60 höns. Gården, som är en före detta riksdagsmannagård, kom till släkten 1937 genom köp från Oskar Johansson. Jorden var då dåligt skött men har nu satts i bra kultur av nuvarande ägare. Denne har även renoverat mangårds- och ekonomibyggnader samt nybyggt svinhus för ett 50-tal svin. Ägare är Gunnar Nilsson, född 3 oktober 1913. Son till Edvard Nilsson och hans hustru Emma, född Erlandsson. Gift med Helga Persson född 22 januari 1015. Barn: Zintra Majken Gun-Britt, Mona Ann-Kristin.”

Fränninge 27:2

Källa: Skånes bebyggelse, ca 1955

I boken “Skånes bebyggelse” som utkom i mitten av 1950-talet, fanns bilden till höger med, tillsammans med följande text:

Postadress:         Vollsjö

“Areal 60 hektar, varav 40 hektar åker, 20 hektar betesmark, mulljord på lerjord och grusbotten. Djur: 16 kor,
25 ungdjur, 100 svin, 300 höns. Mangårdsbyggnad från 1948, tegel under tegeltak, 4 rum, 1 hall, förstuga, kök, källare, elljus, elkraft, vatten, avlopp, bad, cv, wc. Ladugård av tegel under tegeltak. Traktordrift (2 st). Nuvarande arrende tillträddes 1956 efter Gunnar Nilsson. Arrendator är Uno Weiderup född 10 augusti 1922, son till Anders Nilsson och Karin, född Andersson, gift med Karin, född Jonsson 22 november 1922, dotter till Erik Jonsson och Berta, född Svensson. Barn: Ebbe född 1949, Ulla född 1954.”

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1956 - Nils Uno Weiderup och Karin Elisabet Weiderup, född Jonsson
4 november 1937 - 1956 Gunnar Arvid Nilsson och Helga Linnea Nilsson, född Persson (Fränninge nr 23, 27) (köp)
23 mars 1922 - 4 november 1937 Nils Oscar Emanuel Johansson och Agnes Maria Johansson, född Jönsson (Fränninge nr 23, 27) (köp)
25 mars 1914 - 23 mars 1922 Jöns Nilsson och Mathilda Nilsson, född Larsson (Fränninge nr 23, 27) (köp)
25 mars 1911 - 25 mars 1914 A Å Larsson och Macarin Larsson (köp)
9 augusti 1907 - 25 mars 1911 Dödsbodelägarna efter Elna Nilsdotter (änka efter Anders Jönsson) (bouppteckning)
6 december 1905 - 9 augusti 1907 Dödsbodelägarna efter Anders Jönsson (make till Elna Nilsdotter) (bouppteckning)
20 december 1871 - 6 december 1905 Anders Jönsson och Elna Nilsdotter (fastebrev för Anders och Elna den 20 december 1871 å 3/16 mantal)
1835 - 20 december 1871 Jöns Andersson och Anna Mattsdotter

Bilder