Välj en sida

Fränninge 24:54 (aktuellt nummer)

Adress Fränninge skogsväg 5
Aktuell period 1964 -
Areal 1,3200 hektar
Ursprung Fränninge 24:10

Beskrivning

Källa: hitta.se

Fastighet om 1,3200 hektar utlagd vid legaliseringsförrättning å Fränninge 24:10, 1964.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
28 april 1961 - Karl Erik Berggren (Fränninge nr 24) (köp)

Bilder