Fränninge 24:10 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades vid det laga skiftet som 1835 genomfördes av markerna till Fränninge och den hemmansklyvning som genomfördes samtidigt. Fränninge 24:10 är markerat med “Zaf” på kartan här till höger. Fastigheten var ett skatterusthåll som ägdes av Mårten Nilsson som bekom ägorna med skyldighet till utflyttning.

Fastigheten är delad i fyra delar:
Fränninge 24:10 A         om 1/192 mantal senare Fränninge 24:55.
Fränninge 24:10 B         om 1/1024 mantal senare Fränninge 24:54.
Fränninge 24:10 C         om 5/1536 mantal senare Fränninge 24:52.
Fränninge 24:10 D         om 1/1024 mantal senare Fränninge 24:53.

 

 

Frnninge 24:10

Källa: Svenska Gods och Gårdar, ca 1944

Bilden här till höger var med i boken “Svenska gods och gårdar” då den utkom i mitten av 1940-talet. Tillsammans med bilden fanns följande text: (Fastighet Fränninge 24:10 A)

Postadress:               Klasaröd

” Areal totalt 4 hektar åker. Tax.-v. 6 700. Jordart: Svartmylla på grus och lerbotten. Mangårds- och ekonomibyggnader uppförda omkring 1840. 1 häst, 4 kor, 1 modersugga, 8 gödsvin, 50 höns. Gården till släkten 1898 genom köp från Åke Åkesson. Ägare är Nils Håkansson född 23 september 1870. Son till Håkan Jönsson och hans hustru Inga Nilsdotter. Gift med Metta Andersson född 1864, död 1934. Barn: Hilding född 1896, Gottfrid född 1899, Frida född 1902, Rut född 1906.”

Fränninge 24:10 b

Källa: Svenska Gods och Gårdar, ca 1944

Bilden är från mitten av 1940-talet då den fanns med i boken “Svenska gods och gårdar” och visar hur gården till denna fastighet såg ut. Tillsammans med bilden fanns följande text: (Fastigheten Fränninge 24:10 C)

Postadress:                Klasaröd                                                                        Telefon:                      67

“Areal totalt 1,7 hektar, därav 1,6 hektar åker. Tax.-v. 4000. Jordart: Svartmylla på lerbotten. Mangårdsbyggnad uppförd 1922. 2 kor, 6 gödsvin. Nuvarande ägare övertog gården 17 mars 1923 av sin fader, som köpt den av Måns Nilsson 28 april 1900. Ägare är Edvin Björkqvist född 8 augusti 1896. Son till Anders Björkqvist och hans hustru Anna Persdotter. Gift med Judith Nilsson född 28 juni 1899. Barn: Alvar, Ernst, Erik, Ingegerd, Egon. Ägaren medlem av mejeri- och slakteriföreningarna. Före detta ledamot av skolstyrelse och kommunalfullmäktige.”

Fränninge 24:10 c

Källa: Svenska Gods och Gårdar, ca 1944

Bilden är tagen ur boken “Svenska gods och gårdar” som utkom i mitten av 1940-talet och som visar hur gården till denna fastighet såg ut. Tillsammans med bilden fanns följande text: (Fastighet Fränninge 24:10 D)

Postadress:            Klasaröd

“Areal totalt 1,5 hektar åker. Jordart: Svartmylla på grus- och lerbotten. Mangårdsbyggnad och ekonomibyggnader uppförda omkring 1850. 2 kor, 4 svin, 30 höns. Arealen täckdikad. Gården till släkten 1935 genom köp från J Persson. Ägare är Anders Björkqvist född 3 maj 1872. Son till Anders Larsson och hans hustru Stava född Johansson. Gift med Anna Persson född 1867, död 1939. Barn: Astrid född 1891, dös 1939, Edvin född 1896, Emil född 1902, Gustav född 1910.”

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
26 mars 1956 - Per Valdemar Nilsson och Anna Kristina Nilsson, född Johnsson (Fränninge 22:2) (köp av 24:10 D)
26 juli 1952 - 26 mars 1956 Yngve Nilsson (Fränninge nr 24) (auktion av 24:10 D)
26 juli 1952 - 26 juli 1952 Dödsbodelägarna efter Anders Andersson Björkqvist (änkeman efter Anna Persdotter) (bouppteckning för 24:10 D)
15 juli 1939 - 26 juli 1952 Anders Andersson Björkqvist (änkeman efter Anna Björkqvist, född Persdotter) (skifteshandling för 24:10 D)
5 februari 1935 - 15 juli 1939 Anders Andersson Björkqvist och Anna Persdotter (köp av 24:10 D)
3 maj 1920 - 5 februari 1935 Johanna Nilsson (hushållerska hos Nils Nilsson) (köp av 24:10 D)
26 mars 1919 - 3 maj 1920 Mårten Johansson och Johanna Olsson (Fränninge nr 24) (köp av 24:10 D)
22 januari 1919 - 26 mars 1919 Johan Truedsson och Agnes Andersson (Fränninge nr 24) (köp av 24:D)
27 januari 1912 - 22 januari 1919 Hans Persson Dahlin och Ida Dahlin, född Olsson (köp av 24:10 D)
-31 augusti 1907 Lars Hoff och Anna Hoff, född Larsdotter
31 augusti 1907 - 27 januari 1912 Anna Hoff, född Larsdotter (änka efter Lars Hoff) (bouppteckning för 24:10 D)
17 mars 1923 - Per Edvin Björkqvist och Judith Björkqvist, född Nilsson (köp av 24:10 C)
28 april 1900 - 17 mars 1923 Anders Andersson Björkqvist och Anna Persdotter (köp av 24:10 C)
28 april 1900 - 28 april 1900 Dödsbodelägarna efter Hanna Nilsson, född Larsdotter (maka till Måns Nilsson) (bouppteckning för 24:10 C)
24 april 1888 - 28 april 1900 Måns Nilsson och Hanna Larsdotter (köp av 24:10 C)
22 november 1876 - 24 april 1888 Nils Persson och Bengta Jönsdotter (köp av 24:10 C)
28 april 1961 - Karl Erik Berggren (Fränninge nr 24) (köp av 24:10 B)
3 anuari 1865 - 22 november 1876 Sven Persson och Elna Mårtensdotter (fastebrev den 3 januari 1865 å 1/192 mantal)
27 november 1960 - 28 april 1961 Asta Strid (Fränninge nr 24) (köp av 24:10 B)
5 augusti 1954 - 27 november 1960 Ville Torgny Svensson och Hertha Elsine Svensson (köp av 24:10 B)
15 juli 1954 - 5 augusti 1954 Augusta Hoff (dotter till Lars Hoff och Anna Hoff) (bouppteckning för 24:10 B)
1 mars 1921 - 15 juli 1954 Augusta Hoff (dotter till Lars Hoff och Anna Hoff) (köp av 24:10 B)
3 augusti 1907 - 1 mars 1921 Anna Hoff, född Larsdotter (änka efter Lars Hoff) (bouppteckning för 24:10 B)
- 31 augusti 1907 Lars Hoff och Anna Hoff, född Larsdotter (köp av 24:10 B)
18 maj 1963 - Emil Lundkvist och Ingeborg Andersson (Fränninge nr 24) (köp av 24:10 A)
16 februari 1963 - 18 maj 1963 Dödsbodelägarna efter Nils Håkansson (änkeman efter Mätta Andersson) (bouppteckning för 24:10 A)
22 september 1934 - 16 februari 1963 Nils Håkansson (änkeman efter Mätta Andersson) (testamente, bouppteckning för 24:10 A)
2 april 1898 - 22 september 1934 Nils Håkansson och Mätta Andersson (köp)
2 april 1898 - 2 april 1898 Johannes Larsson och Cecilia Johansson (köp)
8 januari 1892 - 2 april 1898 Hanna Åkesdotter (dotter till Åke Åkesson och Hanna Håkansdotter) (köp)
8 januari 1892 - 8 januari 1892 Dödsbodelägarna efter Hanna Håkansdotter (maka till Åke Åkesson) (bouppteckning för 24:10 A)
14 februari 1854 -8 januari 1892 Åke Åkesson och Hanna Håkansdotter (eller Pehrsdotter) (fastebrev för Hanna och Åke den 14 februari 1854 å 1/192 mantal, 24:10 A)
1835 - Mårten Nilsson och Eljena Olsdotter

Bilder