Fränninge 24:42 (avregistrerat nummer)

Aktuell period 1961 - 1964
Areal 1/96 mantal
Ursprung Fränninge 24:9 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Fränninge 58:1 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Fastighet om 1/96 mantal utlagd vid legaliseringsförrättning 1961 av Fränninge 24:9 om 1/32 mantal. Fastigheten överförd till Fränninge 58:1, 1964.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
2 maj 1960 - Folke Andersson och Inga-Märta Andersson (köp)

Bilder