Fränninge 24:33 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades 1882 när det genomfördes en hemmansklyvning av fastigheterna Fränninge 24:5 och 24:6. Efter klyvningen var marken fördelad enligt följande:
A     Fränninge 24:33      109/4096 mantal         Kronoskatterusthåll som ägdes av Per Andersson
B    Fränninge 24:34           3/4096 mantal         Kronoskatterusthåll som ägdes av Anders Persson
C    Fränninge 24:35         80/4096 mantal         Kronoskatterusthåll som ägdes av Nils Andersson

Fastigheten överförd 1967 till Fränninge 65:1.

 

 

Fränninge 24:33

Källa: Svenska Gods och Gårdar, ca 1944

Bilden här intill är från mitten av 1940-talet och visar hur gården till denna fastighet såg ut. Den var med i boken “Svenska gods och gårdar” och tillsammans med bilden fanns också följande text:

Postadress:             Vollsjö

“Areal totalt 17 hektar åker. Tax.-v. 17 000. Jordart: Svartmylla på lerbotten. Mangårdsbyggnad och ekonomibyggnader uppförda omkring 1870. 2 hästar, 4 kor, 10 ungdjur, 2 modersuggor, 40 höns. Nuvarande ägare övertog gården 1919 efter sin fader, som 1883 övertagit den efter sin fader, vilken tillträtt vid utbrytningen. Ägare är Otto Persson född 4 oktober 1885. Son till Per Andersson och hans hustru Anna född Svensson.”

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
8 april 1945 - Gustav Adolf Sandell och Rut Gunhild Sandell, född Johansson (köp)
22 december 1917 - 8 april 1945 Otto Persson (Fränninge nr 24) (köp)
16 juli 1877 - 22 december 1917 Per Andersson och Anna Svensdotter (köp)
- 16 juli 1877 Anders Persson och Hanna Nilsdotter

Bilder