Välj en sida

Fränninge 24:6 (avregistrerat nummer)

Aktuell period 1835 - 1882
Areal 1/24 mantal
Ursprung Fränninge 24:2
Nya nummer Fränninge 24:33, 24:34 och 24:35

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades vid det laga skiftet som 1835 genomfördes av markerna till Fränninge och den hemmansklyvning som genomfördes samtidigt. Fränninge 24:6 är markerat med “Zab” på kartan här till höger. Fastigheten var ett skatterusthåll som ägdes av Ola Persson som bekom ägorna med skyldighet till utflyttning.

 

 

 

 

 

Källa: Lantmäteriet

 

Hemmansklyvning av Fränninge 24:5 och 24:6, 1882
A   Fränninge 24:33   109/4096 mantal    Kronoskatterusthåll äges av Per Andersson
B   Fränninge 24:34      3/4096 mantal    Kronoskatterusthåll äges av Anders Persson
C   Fränninge 24:35    80/4096 mantal    Kronoskatterusthåll äges av Nils Andersson

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1835 - Ola Persson och Anna Nilsdotter

Bilder