Fränninge 24:16 (avregistrerat nummer)

Aktuell period 1835 -
Areal 1/32 mantal
Ursprung Fränninge 24:4 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Fränninge 24:38 , Fränninge 24:39

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades vid det laga skifte som 1835 genomfördes av markerna till Fränninge. Fränninge 24:4 var ett skatterusthåll som omfattade 1/8 mantal och var ett skatterusthåll som ägdes av bonden Nils Olsson som bekommit ägorna med skyldighet till utflyttning.
Samtidigt som denna fastighet bildas sker en hemmansklyvning så att den delas i fyra delar som finns markerade på kartan här till vänster. Fränninge 24:16 var ett skatterusthåll som bildades 1835 och var ett skatterusthåll om 1/32 mantal som ägdes av möllaren Per Nilsson som bekommit ägorna med skyldighet till utflyttning.

Fastigheten var delad i två delar:
Fränninge 24:16 A           om 1/64 mantal senare Fränninge 24:38.
Fränninge 24:16 B           om 1/64 mantal senare Frnninge 24:39.

 

Fränninge 24:16

Källa: Svenska Gods och Gårdar, ca 1944

Bilden till höger är tagen ur boken “Svenska gods och gårdar” och visar hur gården till denna fastighet såg ut i mitten av 1940-talet då boken utkom. Tillsammans med bilden fanns följande text:

Postadress:         Klasaröd

“Areal totalt 6 hektar åker. Tax.-v. 7 700. Jordart: Svart- och lermylla på ler- och grusbotten. Mangårdsbyggnad uppförd omkring 1840, renoverad 1938. Loge uppförd 1840, stall 1936, hönshus 1937 – 39. 1 häst, 4 kor, 2 ungdjur, 1 – 2 modersuggor, 10 gödsvin, 50 höns. Gården till släkten 1926 genom köp av Nils Andersson, som innehaft den sedan 1916 och efterträtt Nils Andersson. Ägare är Oscar Martin Persson född 5 december 1904. Son till Per Nilsson och hans hustru Johanna född Jönsson. Gift med Ida Andersson född 14 mars 1906. Barn: Greta, Gulli. Ägaren medlem av R. L. F., mejeri-, slakteri-, lokal- och äggföreningarna.”

Fränninge 24 a

Källa: Svenska Gods och Gårdar, ca 1944

Bilden till vänster är tagen ur boken “Svenska gods och gårdar” som utkom i mitten av 1940-talet och visar hur gården till denna fastighet såg ut. Tillsammans med bilden fanns följande text:

Postadress:         Vollsjö                                                              Telefon:               35 Klasaröd

“Areal totalt 16 hektar åker. Tax.-v. 19 200. Jordart: Svartmylla på ler- och grusbotten. Mangårdsbyggnad uppförd 1860, renoverad 1940. Ekonomibyggnader renoverade under senare tid. 2 hästar, 1 tjur, 10 kor, 11 ungdjur, 1 fargalt, 4 modersuggor, 45 gödsvin, 25 höns. Nötkreatursbesättningen reakt.-fri. Nuvarande ägare övertog gården 1936 efter Anders Olsson, som innehaft den i ca 25 år och son efterträtt Anders Håkansson. Ägare är Ivar Åkerblom född 8 maj 1907. Son till Jöns Åkerblom och hans hustru Elna. Gift med Ester Olsson född 12 februari 1909. Barn: Aina, Kurt, Vivi, Uno, Ing-Britt, John-Åke, Doris. Ägaren medlem av mejeri- och lokalföreningarna samt R. L. F.”

Fränninge 24:41

Källa: Skånes bebyggelse, ca 1955

Bilden till höger är tio år yngre än bilden här ovanför men visar samma gård. Bilden är från mitten av 1950-talet och fanns med i boken “Skånes bebyggelse”. Tillsammans med bilden fanns följande text:

Postadress:                    Vollsjö                                                  Telefon:                          Sjöbo 33035

“Areal 16 hektar åker, mulljord på lerjord och grusbotten. Tax.-v. 38 000. Djur: 2 hästar, 15 kor, 15 ungdjur, 6 svin, 100 höns. Mangårdsbyggnad från 1880-talet, moderniserad 1939, råsten under hårt tak, 3 rum, förstuga, kök, matkällare, elljus, elkraft, vatten, avlopp. Ladugård från 1948 och 1955, tegel under hårt tak, loge ombyggd 1940, timmer under hårt ta, hönshus och bilgarage från 1954, tegel under hårt tak. Nuvarande ägaren inköpte gården 1936 av Anders Olsson. Ägare är hemmansägare Ivar Åkerblom född 8 maj 1907, son till Jöns Åkerblom och Elna, född Jönsson, gift med Ester, född Olsson 12 februari 1909, dotter till August Olsson och Anna född Holmström. Barn: Aina, Kurt, Vivi, Uno, Ingbritt, Åke, Doris, Bengt, Jonny, Lars.”

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1 april 1937 - Ivar Åkerblom och Ester Åkerblom (köp av 24:16 B)
4 juni 1910 - 1 april 1937 Anders Olsson och Kerstin Olsson, född Pettersson (köp av 24:16 B)
2 januari 1906 - 4 juni 1910 Dödsbodelägarna efter Bengta Pehrsdotter (maka till Anders Håkansson) (bouppteckning för 24:16 B)
21 augusti 1872 - 2 januari 1906 Anders Håkansson och Bengta Pehrsdotter (fastebrev den 21 augusti 1872 för Anders och Bengta, föd 24:16 B)
2 juli 1943 - Joel Sigvard Andersson och Judith Andersson, född Karlsson (köp av 24:16 A)
26 februari 1937 - 2 juli 1943 Oskar Martin Persson och Ida Persson, född Andersson (köp av 24:16 A)
20 juli 1934 - 26 februari 1937 Dödsbodelägarna efter Nils Johansson Schöld (make till Johanna Larsson) (bouppteckning för 24:16 A)
16 november 1926 - 20 juli 1934 Nils Johansson Schöld och Johanna Larsson (köp av 24:16 A)
30 december 1875 - 16 november 1926 Ola Larsson och Ingar Larsson, född Nilsson (fastebrev den 30 december 1875 å 1/64 mantal, föd 24:16 A)
1835 - Per Nilsson och Karna Jönsdotter

Bilder